Stacks Image 41551

Vereniging voor het onderwijs in de biologie,
de milieuleer en
de gezondheidseducatie - vzw

Add Background Images Here
Stacks Image 41559
Stacks Image 42007
Stacks Image 41566

De ganse VOB-ploeg wenst je een prettig eindejaar en een voorspoedig 2018!


Stacks Image 41577
Stacks Image 41580
Stacks Image 41583

Foto's Congres 2017
Image

Net zoals de vorige jaren was het Congres voor leraars wetenschappen weer een topper.

Via een reeks sfeerbeelden bieden we je een indruk van het gebeuren. Het staat je natuurlijk vrij deze foto's aan je directie te tonen om te bewijzen wat je in je vrije tijd allemaal over hebt voor je school…

Westvloamsche draak
Image

Diederik D'Hert bracht op het congres een zeer gesmaakte workshop: Mendeliaanse erfelijkheid van de Westvloamsche draak.

De Powerpointpresentatie, evenals de bijhorende kleurenplaten (docx) en Excelfile, hebben we op vraag van de deelnemers op onze website gezet. Je kan ze er vrij downloaden.

Ekoli
Image

Ekoli brengt wetenschappen in de praktijk voor kansengroepen, jongeren van 6 tot 18 jaar en leerkrachten, via praktische en moderne workshops op maat.

De vzw wordt gedragen door een jong team van vrijwilligers, dat zich inzet voor de promotie van biowetenschappen in en naast het onderwijs.

Bel eens naar Antarctica!
Image

Sarah Baatout, hoofd eenheid Radiobiologie SCK•CEN, reist in december naar het Prinses Elisabeth station op Antarctica. Daar zal ze o.a. de impact van extreme leefomstandigheden (afzondering, stress, isolement,…) op het menselijke immuunsysteem onderzoeken. De kennis die ze dagelijks zal vergaren uit haar onderzoek, zal ze via Skype delen met leerlingen van verschillende Belgische scholen.

Je kan als organisatie (school, universiteit, wetenschappelijke vereniging) via het online registratieformulier een aanvraag reserveren voor een skype call met Sarah Baatout tussen 21 december 2017 en 12 januari 2018.

Meer op de Facebookpagina

Symposium PDL
Image

De alumnivereniging PDL vzw nodigt u graag uit voor het Symposium "Biodiversiteit in België: een verloren zaak of toch niet?" dat doorgaat op 25 november 2017.

De eerste lezing start om 14:00 in het Groot auditorium (02.21) van het Zoölogisch Instituut, Naamsestraat 59 3000 Leuven.

Het einde van het symposium is voorzien rond 17:30 en daarna is er mogelijkheid tot napraten en bijpraten op de feestelijke receptie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van PDL, verzorgd door BIOS.

Meer info

Kato
Image

Kato 2.0 is een theaterproject dat jonge mensen wil prikkelen en positief motiveren voor wetenschappelijke en technische richtingen en beroepen.

Met dit project wil men door de keuze van het hoofdpersonage ook meer meisjes stimuleren tot het volgen van STEM-richtingen.

Er zijn speciale gratis (kenningsmakings)voorstellingen voorzien voor STEM-leerkrachten.

Finale EUSO-selectie
Image

Op zaterdag 21 oktober namen 16 geselecteerde jongeren het tegen elkaar op tijdens de ultieme selectieproef voor EUSO 2018. Deze ging door aan de VUB en omvatte een theoretisch en praktisch gedeelte, met onderwerpen uit de biologie, de fysica en de chemie.

De drie kandidaten met de hoogste scores vormen het Vlaamse team dat - samen met een Franstalig team - België zal vertegenwoordigen op de EUSO in Slovenië.

LEES MEER

Online lesmateriaal om "U" tegen te zeggen
Image

De uitgever van het gerenommeerde tijdschrift 'nature' heeft een aparte website 'Scitable', waarop hij leraars gratis studiemateriaal aanbiedt. De kwaliteit van het aangebodene correspondeert met de kwaliteit van het tijdschrift en verdien alle lof voor de duidelijke uitleg en de talrijke verhelderende illustraties en schema's. Kortom een goudmijn voor collega's van de derde graad en het hoger onderwijs.

Overtuig jezelf!

Laat je leerlingen deelnemen aan de JON!
Image

Vorig jaar waren er meer dan 2000 deelnemers aan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen. Elk jaar neemt hun aantal toe, en met reden!

Deze olympiade voor leerlingen van de tweede graad (vnl. vierdes) test de leerlingen op hun kennis van (natuur)wetenschappen en aardrijkskunde.

Noteer bovendien dat enkel laureaten van de JON worden toegelaten tot de finale selectieproef voor de EUSO.

Congres wetenschappen
Image

De 23e editie van het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen gaat door op zaterdag 18 november 2017 aan de Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Elsene - ingang 13 (Gebouw Q, Mandela-zaal).

De inschrijvingen zijn nu afgesloten. Vergeet niet dat in je inschrijvingsgeld voor het congres reeds je lidmaatschap van de VOB (of VeLeWe) voor 2018 is inbegrepen.

Meer info: www.congreswetenschappen.be

Waarom verouderen we?
Image

Onderzoekers van het Instituut voor moleculaire Biologie in Mainz hebben een studie gepubliceerd, die een mogelijke verklaring biedt voor het verouderingsproces.

Alles zou te maken hebben met genen die de autofagie van de cel regelen. 'Uitzetten' van deze genen op een gemiddelde leeftijd gaat veroudering tegen. Zij vonden reeds een dertigtal genen bij de worm C. elegans die het verouderingsproces promoten. Meer info

Vernieuw je lidmaatschap NU!
Image

Wil je ononderbroken genieten van de voordelen verbonden aan je lidmaatschap, dan dien je vóór 10 december 2017 je lidmaatschap te vernieuwen.

Deze oproep geldt niet voor deelnemers aan het congres voor leraars wetenschappen, want in hun inschrijvingsgeld is reeds het lidgeld voor 2018 inbegrepen (als je tenminste voor een lidmaatschap van VOB-vzw hebt geopteerd).

Apenstreken
Image

Vanaf 11 oktober 2017 loopt een nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het Museum voor Natuurwetenschappen.

APENSTREKEN is een unieke expo die de bezoekers de kans biedt om de ruime diversiteit van primaten te ontdekken. Er wordt getoond welke impact de keuzes in onze maatschappij hebben op het leven van de primaten en ook wat wij kunnen doen om hen te beschermen.

Een vijf-sterren website
Image

Science & Plants for Schools is een webstek van The Sainsbury Laboratory van de Universiteit van Cambridge die leerkrachten en studenten een waaier aan middelen biedt, waarmee een beter inzicht in de plantenbiologie kan verworven worden.

Dit gaat van volledig uitgewerkte lessen en practica tot nieuwe inzichten en theorieën in de diverse subdisciplines. Alles is helder uitgelegd en van hoog wetenschappelijk niveau.

Ook mooi meegenomen zijn de kwalitatief hoogstaande posters, schema's en illustraties.

XperiBIRD.be
Image

XperiBIRD.be kende een vliegende start tijdens het eerste schooljaar 2016-2017 en de organisatoren hopen op een even succesvolle tweede editie…

Lagere en secundaire scholen in heel België krijgen gratis nestkastjes, waarin een door een nanocomputer gestuurde camera steekt. Hiermee kunnen de leerlingen toekijken hoe het er in mezennesten aan toe gaat.

Jaarvergadering VOB-vzw
Image

Op 20 mei waren we voor onze jaarvergadering te gast bij het NEC De Vroente aan de Kalmthoutse heide. De weergoden waren goed geluimd en alle aanwezigen hebben genoten van de activiteiten die de collega's van De Vroente voor ons hebben georganiseerd .

KLIK HIER om een beknopt verslag van het officieel gedeelte van de jaarvergadering te downloaden (pdf).

Vernieuwde website
Image

Zoals je ziet hebben we jouw vertrouwde website in een nieuw jasje gestoken.

We hebben de lay-out opgefrist, talrijke illustraties toegevoegd en de links geactualiseerd. Verder zijn de meeste pagina's volledig herwerkt, zodat ze (nog) beter kunnen geraadpleegd worden op tablets en smartphones.

IBO 2017
Image

Geen ver exotisch oord maar Good Old England was dit jaar het toneel van de 28e Internationale Biologie Olympiade.

De Olympiade bracht 241 jongeren bijeen, uit 65 landen van over de gehele wereld, die net hun secundair onderwijs achter de rug hebben. 

LEES HIER HET VOLLEDIG VERSLAG

EUSO 2017
Image

Zowel het Vlaamse als het Franstalige team behaalden een bronzen medaille op de vijftiende European Union Science Olympiad (EUSO). Deze wetenschapsolympiade, waar 48 teams uit 24 E.U.-landen het tegen elkaar opnamen, ging door in Kopenhagen van 7 t.e.m. 14 mei.

LEES MEER…

Biologiepractica
Image

De Engelse Nuffield Foundation heeft in samenwerking met The Society of Biology een hele reeks biologische practica online gezet. Elk experiment is voorzien van een handleiding voor de leerkracht en opdrachtenbladen voor de leerlingen.

Dit alles kan gedownload worden vanaf hun website

Meer vlinders in je (school)tuin
Image

Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Met slechts een paar ingrepen kan je het aantal vlinders in je (school)tuin al aanzienlijk vergroten.

Op de website van Natuurpunt vind je niet alleen meer tips, maar je kan er ook een gratis e-book downloaden om van je tuin een vlinderparadijs te maken.

Boeken gratis downloaden
Image

Op de website van Science Books Online kan je honderden biologieboeken gratis downloaden of via het scherm raadplegen.

Het aanbod is zo gevarieerd als het groot is: je vindt er zowel boeken over het skelet van zoogdieren, gepubliceerd op het einde van de 19e eeuw, als werken over DNA-replicatie daterend van 2016.

Artikels downloaden
Image

Op onze downloadpagina vind je een overzicht van alle documenten, die sinds 1978 in onze Jaarboeken werden gepubliceerd. Via een gesofisticeerde zoekmachine kan je zoeken op een trefwoord in de titel, op de auteursnaam of op het jaar van publicatie. Heb je gevonden wat je zocht, en is het artikel gepubliceerd NA 2007, dan kan je het ook direct bekijken.

Hoe je voorbereiden op de IBO
Image

Matyra Pryluté is een Litouwse, die een paar jaar terug heeft deelgenomen aan de Internationale Biologieolympiade.

Steunend op de opgedane ervaringen heeft ze een blog gestart met de bedoeling leerlingen te helpen bij de voorbereiding op deze competitie.

Op haar website vind je allerhande theoretische en praktische informatie, bruikbaar op een IBO.

—> Meer informatie