Stacks Image 41030

Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie - vzw

Add Background Images Here
Stacks Image 41004
Stacks Image 41008

WIJ BRENGEN HET LEVEN IN JE LES…

EN JE LES TOT LEVEN!

Stacks Image 40488

Stacks Image 40498
Stacks Image 40501
Stacks Image 40504

XperiBIRD 2.0
XperiBIRD.be kende een vliegende start tijdens het eerste schooljaar 2016-2017 en de organisatoren hopen op een even succesvolle tweede editie…

200 nieuwe scholen kunnen deelnemen aan dit uniek educatief wetenschappelijk project! Heb je zin om « live » een koppel mezen te zien nestelen in de buurt van je speelplaats? Zo’n 100 observatiekits zoeken nog een nieuwe bestemming! Schrijf je klas vandaag nog in (duurt slechts enkele minuten), installeer het nestkastje deze winter en beleef dit uitzonderlijk avontuur volgende lente samen met je leerlingen…
Stacks Image 41123

Stacks Image 41092
Apenstreken
Vanaf 11 oktober 2017 loopt een nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het Museum voor Natuurwetenschappen.

APENSTREKEN is een unieke expo die de bezoekers de kans biedt om de ruime diversiteit van primaten te ontdekken. Er wordt getoond welke impact de keuzes in onze maatschappij hebben op het leven van de primaten en ook wat wij kunnen doen om hen te beschermen.

Congres Leraars Wetenschappen
Het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen is al jarenlang een groot succes en een gevestigde waarde. De 23e editie gaat door op zaterdag 18 november 2017 aan de Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Elsene - ingang 13 (Gebouw Q, Mandela-zaal) op zaterdag 18 november 2017.
Stacks Image 41044
Wat kan je verwachten? Door vooraanstaande wetenschappers word je op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast krijg je in werkgroepen een flinke lading direct in de klas toepasbare ideeën en materialen gepresenteerd. We kunnen je dit jaar zeker 30 werkgroepen voorstellen waaronder een aantal werkgroepen die specifiek focussen op STEM. Daarnaast zijn de werkgroepen ongeveer gelijk verdeeld over de vakgroepen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.

Vanaf 1 september vind je het programma op www.congreswetenschappen.be. Inschrijven kan uitsluitend elektronisch via die website en dit vanaf 5 september. We geven je hiermee iets meer tijd om met collega’s binnen de vakgroep vooraf te overleggen. Op 17 oktober worden de inschrijvingen afgesloten.

Het congres wordt vanaf dit jaar georganiseerd door drie lerarenverenigingen, nl. VOB-vzw (leraren biologie), VeLeWe-vzw (leraren wetenschappen) en VLA-vzw (leraren aardrijkskunde). Het initiatief wordt mede ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met het departement Onderwijs. Dankzij deze financiële ondersteuning en de onbezoldigde inzet van de bestuursleden van de lerarenverenigingen, kunnen we het inschrijvingsgeld laag houden, namelijk 50 euro.
Hiervoor krijg je een lezing, 3 werkgroepen, een beursbezoek, het congresboek, de lunch, koffie en hapje-tapje. Voor VOB- en VeLeWe-leden is het lidgeld voor het volgende kalenderjaar inbegrepen in dit bedrag. Het lidgeld van VLA ligt iets hoger dan dit van VOB en VeLeWe, deze leden worden na het congres gecontacteerd door de vereniging om het resterende deel van hun lidgeld voor het volgende kalenderjaar te betalen.
Stacks Image 41067
Omdat we merken dat er de laatste jaren heel wat nieuwe, jonge collega’s naar het congres komen, zetten we hieronder een aantal zaken in verband met de organisatie en planning van het congres op een rijtje:

- Het congres wordt georganiseerd door acht leden uit het bestuur van VOB, VeLeWe en VLA. Zij starten in maart/april met het zoeken naar interessante werkgroepen, boeiende sprekers. Zij doen hiervoor beroep op hun ‘connecties’ in de universitaire wereld, op de pedagogische begeleiding, op leerkrachten. Waar mogelijk wordt er ingespeeld op vragen uit vorige congresedities. Vanaf juni wordt de informatie van de werkgroepen verzameld en op de website geplaatst. Inschrijven gebeurt ook en enkel via de website. De inschrijvingen worden afgesloten op 17 oktober omdat het in elkaar puzzelen van de inschrijvingen: drie werkgroepen, maaltijd en beursbezoek per deelnemer, over de vijf beschikbare tijdslots niet zo eenvoudig is. Op de vooravond van het congres worden, met hulp van jobstudenten en vrijwilligers uit het bestuur van de lerarenvereniging, de congrestassen gevuld, de beurs opgebouwd en een deel extra bewegwijzering aangebracht. De bestuursleden doen al dit werk volledig onbezoldigd; gekoppeld aan de subsidie van de overheid zorgt dit ervoor dat de deelnameprijs laag kan gehouden worden.

- Het congres doet ‘de Ronde van Vlaanderen’: we zijn telkens twee jaar na elkaar te gast in een andere provincie. Dit jaar is het Brussels hoofdstedelijk gewest aan de beurt; in 2018 strijken we neer in Vlaams-Brabant (Leuven) en vervolgens komen Oost-Vlaanderen (Gent), Antwerpen, Limburg (Hasselt) en West-Vlaanderen (Kortrijk) aan bod.

- Het aantal deelnemers dat per keer een werkgroep kan volgen, wordt door de werkgroepleider (lesgever) bepaald. Zoals jullie weten is 20 à 25 een werkbaar aantal, wij stellen dit ook voor aan de werkgroepleiders. Maar soms wenst een werkgroepleider niet meer dan 12 of 15 deelnemers.

- We vragen aan alle werkgroepleiders en lezinggevers of ze het materiaal (cursus, werkbladen, PP-presentatie…) willen vrijgeven zodat het gepubliceerd kan worden in een jaarboek of op de websites van de respectieve lerarenverenigingen geplaatst. Sommige werkgroepleiders wensen echter hun materiaal niet vrij te geven.

- Omdat wij te gast zijn aan een universiteit, moeten wij ons ook houden aan de ‘huisregels’, vb. het gebruik van recycleerbaar <-> wegwerpmateriaal, bewegwijzering, parking…. We plaatsen waar mogelijk extra pijlen en borden, maar we gaan er toch van uit dat een leraar, leraar zijnde, zijn ‘plan’ kan trekken. Er is trouwens steeds iemand aanwezig aan de infobalie, waar je terecht kan met vragen.

Last but not least, een warme oproep aan alle leraren: heb je een leuk idee voor een practicum of een lessenreeks? Wees niet bescheiden, kom er mee naar buiten en deel je ideeën en materiaal met andere collega’s.

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator

Stacks Image 40918
Website in een nieuw jasje
Alvorens zelf op vakantietempo over te schakelen, hebben we jouw vertrouwde website in een nieuw jasje gestoken. We hebben de lay-out wat opgefrist, talrijke illustraties toegevoegd en de links geactualiseerd. Verder zijn de meeste pagina's volledig herwerkt, zodat ze (nog) beter kunnen geraadpleegd worden op tablets en smartphones.

We zijn er ons van bewust dat er hier en daar wel een foutje zal ingeslopen zijn. Als je iets abnormaals merkt, gelieve
ons een seintje te geven zodat we de fout kunnen rechtzetten. En … geniet maar verder van je welverdiende vakantie!

Puike prestaties voor België op de IBO 2017
Ook dit jaar is een Belgische kandidaat er weer in geslaagd een medaille te bemachtigen op de aartsmoeilijke internationale biologieolympiade, die doorging in Coventry (V.K.).

Lionel Mozin van het collège de Saint-Hadelin in Visé behaalde verdiend brons en de andere Franstalige kandidaat Lilian Demolin van de Ecole du futur in Bergen kreeg een eervolle vermelding.

De Vlamingen
Margot Nollet van het Go!-Atheneum in Oudenaarde en Lorijn De Vrieze van het Guldensporencollege Plein in Kortrijk vielen jammer genoeg niet in de prijzen.

LEES MEER
Stacks Image 40520

Stacks Image 40526
België behaalt 2x brons op de EUSO 2017
Zowel het Vlaamse als het Franstalige team behaalden brons op de Europese wetenschapsolympiade in Kopenhagen.

Het Vlaamse team behaalde een prachtig resultaat met 70 % (zeker rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van de opdrachten en het beperkt aantal uren practicum in ons S.O.!)

Op de foto hiernaast de Vlaamse teamleden met v.l.n.r.
Brent Nissens (Sint-Barbara / Gent), Thijs Paelmans (K.A.-Voskenslaan / Gent) en Toon de Prins (H. Hartcollege / Heist-op-den-Berg)

Meer informatie vind je op onze EUSO-website.

Natuurpunt geeft je tips voor een (school)tuin vol vlinders
Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Met slechts een paar ingrepen kan je het aantal vlinders in je (school)tuin al aanzienlijk vergroten. Bijvoorbeeld door hoogtes en laagtes in je vegetatie te creëren.

Op de website van Natuurpunt vind je niet alleen meer tips, maar je kan er ook een gratis e-book downloaden om van je tuin een vlinderparadijs te maken.
Stacks Image 40542

Stacks Image 40548
Erratum Jaarboek 2017
Op blz. 191 staat er dat we rabarberstengels eten; het plantendeel dat wij eten is natuurlijk de bladsteel en niet de stengel.
(met dank aan collega Luc De Smyter om ons hierop attent te maken).

Biologie-experimenten
De Engelse Nuffield Foundation heeft in samenwerking met The Society of Biology een hele reeks biologische practica online gezet. Elk experiment is voorzien van een handleiding voor de leerkracht en opdrachtenbladen voor de leerlingen. Gemakshalve zijn de practica gegroepeerd volgens een reeks topics: cellen en systemen, energie, controleren en communiceren, uitwisseling van materialen, biomoleculen, gezondheid en ziekte, milieu, genetica, technologie, dierlijk gedrag en evolutie

Dit alles kan gedownload worden vanaf hun website
Stacks Image 41131

Stacks Image 40570
Ontmoet Ben, de plateosaurus, en kom bij het Paleoteam.
Sinds mei 2016 behoort de 210 miljoen jaar oude plateosaurus Ben tot het museumteam van het KBIN. Het museum wil graag dat heel België met hem kennismaakt. Op dit moment (en de komende 9 maanden) bevindt hij zich in het paleontologielab om zijn « oude botten » te laten verzorgen.

Voor het eerst in 100 jaar zal er nog eens een nieuw en origineel dinofossiel in Brussel tentoongesteld worden. Hieraan is natuurlijk een serieus kostenplaatje verbonden. Via een crowdfundingscampagne wil het museum 25 000 euro verzamelen om dit initiatief te realiseren.

Steun dit unieke project en word lid van het Plateoteam!

Een goede voorbereiding op de (Internationale) Biologieolympiade
Matyra Pryluté is een Litouwse, die een paar jaar terug heeft deelgenomen aan de Internationale Biologieolympiade. Steunend op de opgedane ervaringen heeft ze een blog gestart met de bedoeling leerlingen te helpen bij de voorbereiding op deze competitie.

Op haar website vind je allerhande theoretische en praktische informatie, bruikbaar op een IBO.

—> Meer informatie
Stacks Image 40586

Stacks Image 40592
Honderden biologieboeken gratis downloaden
Op de website van Science Books Online kan je honderden biologieboeken gratis downloaden of via het scherm raadplegen.

Het aanbod is zo gevarieerd als het groot is: je vindt er zowel boeken over het skelet van zoogdieren, gepubliceerd op het einde van de 19e eeuw, als werken over DNA-replicatie daterend van 2016.

Artikels terugvinden in één van onze Jaarboeken en downloaden
We hebben het je nu nog gemakkelijker gemaakt om een artikel terug te vinden in je collectie Jaarboeken en eventueel te downloaden. Hiervoor hebben we alles gebundeld op één pagina.

Je vindt er een overzicht van alle documenten, die sinds 1978 in onze Jaarboeken werden gepubliceerd. Via een gesofisticeerde zoekmachine kan je zoeken op een trefwoord in de titel, op de auteursnaam of op het jaar van publicatie. Heb je gevonden wat je zocht, en is het artikel gepubliceerd NA 2007, dan kan je het ook direct bekijken. Om het pdf-bestand te openen heb je meestal een wachtwoord nodig, dat je als lid terugvindt op de laatste bladzijde van ons mededelingenblad 'BIO'.

Indien je dit wenst, kan je met eenn klik op een knop de volledige tabel kopiëren of downloaden in één van volgende formaten: csv , xls (Excel) of pdf.
Stacks Image 40630