Stacks Image 45168

Vereniging voor het onderwijs in de biologie,
de milieuleer en
de gezondheidseducatie - vzw

Add Background Images Here
Stacks Image 45176
Stacks Image 45391
Stacks Image 45297
Stacks Image 45178
Stacks Image 45303
Stacks Image 45299
scientias.nl
Nederlandstalige website met selectie van wetenschappelijke nieuwsfeiten. De artikels lezen vlot en zijn zelfs voor leken goed verstaanbaar.
ScienceDaily
Engelstalige website met wetenschappelijk nieuws, heet van de naald.
EurekAlert!
Amerikaanse website met een zeer uitgebreide en degelijke newsfeed. Hier ingesteld voor 'biologie'.
Stacks Image 44425
Stacks Image 44428
Sinds de stichting van onze vereniging hebben wij jouw privacy strikt gerespecteerd.

In overeenstemming met de
Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG, vaak beter gekend met de Engelse afkorting GDPR) hebben we nu op deze website duidelijk verwoord hoe we dit doen.

Gebruik van een website houdt steeds een aantal afspraken in; deze vind je terug onder de rubriek
'Gebruiksvoorwaarden website'.

Elke website gebruikt een reeks scripts, waaronder vaak cookies, die een optimaal gebruik van de website mogelijk maken. Hierover meer uitleg in onze
'Cookies info'.

Tenslotte vind je in onze
'Privacyverklaring' de manier waarop we jouw gegevens verwerken en beschermen.
Stacks Image 45294

Post Title - Change Me

Daar gaan we weer!
Image

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen komen eraan!

Onze peter Frank Deboosere wordt vanaf nu bijgestaan door weervrouw Jacotte Brokken. Zij wordt de nieuwe meter. Samen met hen gaan we op zoek naar afgetraind talent in de wetenschappen.

De leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs die in hun programma aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica of natuurwetenschappen hebben, kunnen zich inschrijven voor de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen.

Deze “Olympische” wedstrijden hebben als tot doel leerlingen te motiveren en te stimuleren om zich verder in de natuurwetenschappen te verdiepen. De finalisten en medaillewinnaars krijgen mooie prijzen. Tevens worden de beste laureaten afgevaardigd om Vlaanderen te verdedigen tijdens de Internationale Olympiades. Dit jaar gaan ze voor aardrijkskunde naar Ierland, voor biologie naar Kazachstan, voor chemie naar Saoedi Arabië en voor fysica naar Iran (indien positief reisadvies).

Meer informatie over de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen vind je terug op de website www.vonw.be
 
INSCHRIJVINGEN

Het inschrijven gebeurt elektronisch op de website www.vonw.be met een gebruikerscode en is pas definitief als het wedstrijdsecretariaat 3,50 euro per ingeschreven leerling heeft ontvangen.

Klik HIER voor een pdf-versie met de data van de verschillende rondes.

Post Title - Change Me

Fernand Bronders overleden
Image

Op 30 augustus 2023 overleed op 90-jarige leeftijd onze oud-voorzitter Fernand Bronders. Hij was stichtend lid van onze vereniging en een stuwende kracht achter de vernieuwing van ons biologieonderwijs.

Samen met zijn echtgenote, Hilda Lefever, en diverse leden van onze vereniging heeft hij een rits publicaties op zijn naam staan. Deze betekenden in die tijd een onuitputtelijke bron voor talrijke beginnende leerkrachten.

We bieden aan zijn familie onze oprechte deelneming aan.

In onze volgende nieuwsbrief zullen we een uitgebreid in memoriam publiceren.

Post Title - Change Me

Laat jouw leerlingen oordelen!
Image

In oktober 2022 nam de Belgische regering een princiepsbeslissing om het hoogradioactief en langlevend afval diep in de ondergrond te bergen. Maar de regering besliste eveneens dat zowel de beslissing zelf als de te zetten stappen voor de realisatie van deze beslissing voorwerp moeten zijn van een maatschappelijke consultatie.

De Koning Boudewijnstichting organiseert op vraag van de overheid dit debat. Van meetaf aan namen we de beslissing om de stem van de jongeren een centrale plaats te geven. Zij (en de generaties na hen) zijn immers de volwassenen van morgen die alle beslissingen die vandaag genomen worden zullen moeten uitvoeren.

Om dit brede onderwerp te kunnen bespreken heeft Nu voor Morgen voor de 3de graad secundair onderwijs een lessenpakket ontwikkeld. In het lessenpakket vind je informatiemateriaal, didactische werkvormen voor de klasgroep en individuele of kleine groepsopdrachten. Helemaal op maat van 16 tot -18 jarigen!

Aarzel dus niet en neem een kijkje op Scholentraject met jongerentop | NuVoorMorgen.

Illustratie: NuVoorMorgen

Post Title - Change Me

CRISPR-Cas?
Image

Sinds vorig jaar geef ik biologie en biotechnologie in het PTI in Kortrijk, maar ondertussen ben ik ook nog bezig aan mijn educatieve masteropleiding. Hiervoor zal ik enkele lessen maken rond CRISPR-Cas.

In mijn inleiding zou ik graag kort bespreken waarom ik deze lessen maak.

Hiervoor heb ik een korte enquête opgesteld die peilt naar de huidige kennis over dit onderwerp bij de leerkrachten biologie. De resultaten van deze vragenlijst wil ik verwerken in de inleiding.
 
Je kan de vragenlijst invullen via onderstaande link.
https://forms.office.com/e/MykcbguH1v
 
of door de QR-code te scannen:

Stacks Image 47342

Alvast bedankt!
 
Met vriendelijke groeten
Anse Jacobs
Leerkracht Biologie – Biotechnologie
Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk

Post Title - Change Me

Jouw mening telt!
Image

Geef je mening over duurzaamheidseducatie

Duurzaam Educatiepunt heeft momenteel een onderzoek lopen dat uitgevoerd wordt door HIVA-KULeuven, de UAntwerpen en de Universiteit van Utrecht.

Met dit onderzoek wil men enerzijds de stand van zaken rond duurzaamheidseducatie in Vlaanderen in kaart brengen en inzichten creëren in wat succesvolle duurzaamheidseducatie inhoudt. Daarnaast moet deze studie een wetenschappelijk onderbouwde basis creëren om de impact van Duurzaam Educatiepunt op te volgen en bij te sturen waar nodig.

Help het centrum om zijn aanbod af te stemmen op jouw noden!

Werk je aan duurzaamheidseducatie of natuur- en milieueducatie? Of maakte je eerder gebruik van hun aanbod? Werkte je met hen samen?  Dan vragen we graag een 15-tal minuutjes van je tijd om mee te werken aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Zo kan je bijdragen om duurzaamheidseducatie in Vlaanderen impactvoller te maken en de werking van Duurzaam Educatiepunt nog beter af te stemmen op jouw noden. 

Post Title - Change Me

👎 Nieuwe lessentabellen
Image

Van heel wat van onze leden kregen we bezorgde reacties in verband met de nieuwe lessentabellen. Een bezorgdheid die wij uiteraard delen.

Dit heeft het VOB-bestuur ertoe aangezet de voorzitter te mandateren een brief te schrijven naar de Vlaamse onderwijsverantwoordelijken, waarin we onze pijnpunten verwoorden.

Het opstellen van deze brief gebeurde in samenspraak met het bestuur van onze zustervereniging VeLeWe-vzw en het resultaat werd door de voorzitters van beide verenigingen ondertekend.

Je kan die brief - inclusief addendum - hieronder downloaden (pdf).

Post Title - Change Me

Het Archief blijft actief…
Image

Audiovisueel lesmateriaal is een hoeksteen geworden voor bijna elke leerkracht in het secundair. Maar welke werkvormen met audio en video leveren veel leerwinst op?  Waar vinden leerkrachten de juiste fragmenten en hoe zorgen ze dan voor voldoende interactie? Geen eenvoudige vragen, maar Het Archief voor Onderwijs neemt graag de handschoen op.

Ook dit voorjaar kunnen leerkrachten deelnemen aan gratis vormingen: van online demo’s en didactische workshops, tot live vormingen op school. Alle online vormingen zijn zoals altijd HIER terug te vinden.
 
1: Online demo’s Voor leerkrachten die kennis willen maken met de fijne kneepjes van Het Archief voor Onderwijs. Van collecties bouwen tot kijk- en luisteroefeningen opzetten en leerlingen zelf bronnen laten verzamelen. 
 
2: Didactische workshops  
Voor lesgevers die op zoek zijn naar inspiratie. Van lesmateriaal voor een vak of thema, tot creatieve lesideeën en didactische tips om met beeld en geluid te werken in de klas. 
 
Zo hebben we voor jou hier een suggestie.

Post Title - Change Me

Ecosysteemdiensten
Image

Zonder de oceaan kan de mens niet overleven. Een krasse uitspraak? Toch niet... Het leven is niet alleen begonnen in zee, maar de zee houdt de mens ook in leven.

Productie van zuurstof, voedsel en grondstoffen (van geneesmiddelen tot bouwmaterialen), opwekken van (hernieuwbare) energie, zorgen voor transport, werk en ontspanning. Allemaal ‘diensten’ die de oceaan ons dagelijks levert.

Maar er is meer. De oceaan speelt een belangrijke rol in grote processen op aarde, zoals de klimaatopwarming, zeestromingen en waterkringloop. Dankzij deze ecosysteemdiensten van de oceaan is onze blauwe planeet een leefbare planeet.

PlaneetZee ontwikkelde een nieuwe lesmodule rond ecosysteemdiensten. In het eerste deel van deze module ligt de focus op algen. Algen zijn best merkwaardig. Ze zijn noch plant, noch dier, noch schimmel en je vindt ze overal ter wereld. Ontzettend belangrijk omdat ze onder andere veel van de zuurstof op aarde maken, hét voedselbestanddeel van de oceaan vormen, energie leveren, en onze ecosystemen in evenwicht brengen.

Image

Zowel in het lager als het secundair onderwijs kan je aan de slag met één van de vele toepassingen van algen.

Meer informatie op de website.

Post Title - Change Me

Alles over licht
Image

Wat is licht? Welke invloed heeft het op ons leven? Hoe dirigeert licht het ritme van alledag? Los de raadsels op en onthul de mysteries. Tik-tak-tik-tak... de tijd raakt op, de klok tikt door! Kom je als winnaar uit de tentoonstelling? Het is nu aan jou...

Licht gedraagt zich als een golf en een deeltje. Het is zichtbaar of onzichtbaar, gekleurd of niet. Het licht zorgt ervoor dat we kunnen zien, het geeft ritme aan ons leven, en is een levensbron voor fauna en flora.

LUMINOPOLIS belicht het verband tussen licht en leven, en nodigt je uit om na te denken over het belang van licht in onze samenleving. In deze originele speltentoonstelling wordt het licht in al zijn aspecten onthuld: fysisch, biologisch, technisch en sociologisch. 

LUMINOPOLIS is een meeslepende speltentoonstelling die je ontdekt in team, gewapend met een tablet om de spelterminals te activeren, aanwijzingen te krijgen en je antwoorden in te geven. Het is een geweldige manier om het brede thema ‘licht’ op een speelse manier te verkennen.

LUMINOPOLIS van 14 oktober 2022 13 augustus 2023 in het Museum voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel.

Post Title - Change Me

PIME zoekt vrijwilligers
Image

Het Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie (PIME) in Lier zoekt vrijwilligers om activiteiten te begeleiden. Werk je graag met leerlingen van het secundair onderwijs? Heb je interesse in natuur, milieu of educatie voor duurzame ontwikkeling? Dan is vrijwilligerswerk bij het PIME in Lier misschien iets voor jou!

MEER INFO

Post Title - Change Me

Lespakketten klimaat
Image

Klimaatverandering komt de laatste jaren steeds vaker in het nieuws. Leerlingen en leerkrachten geven er, terecht, steeds meer aandacht aan. Toch ben je als leerkracht niet altijd voldoende voorbereid om deze soms ingewikkelde materie correct te behandelen. Klimaatverandering gaat namelijk snel, is redelijk ingewikkeld en er bestaan veel misverstanden rond. In samenwerking met Universiteit Antwerpen, stad Antwerpen en stad Sint-Niklaas werd daarom 'Klimaatlink' opgericht.

In oktober stelde Klimaatlink zijn vier gratis educatieve pakketten rond klimaatverandering voor: twee lespakketten behandelen de basiswetenschap rond klimaatverandering enerzijds, en de mogelijke oplossing voor de klimaatproblematiek anderzijds. De andere twee pakketten zetten meer in op de praktijk: met hands-on STEM pakketten leren de leerlingen zelf een klein wetenschappelijk project op te zetten.

MEER WETEN

Post Title - Change Me

Interactief leren
Image

Allesomvattende boekvervangende Digitale Methodes

De ‘leer-kracht’ van Digitale Methode Biologie. Jouw persoonlijke assistent om het leerproces van de leerlingen in het secundair onderwijs op maat te begeleiden. Een evenwichtige aanpak tussen digitaal en papier, met de leerkracht aan het stuur. Samen met leerkrachten als auteurs, onderwijswetenschappers en technische experts ontwikkelen we onze Digitale Methodes voor het secundair onderwijs. Alles wat je met een klassiek schoolboek kunt, versterkt met digitale mogelijkheden om leerstof flexibel, interactief, visueel aantrekkelijk én gedifferentieerd aan te brengen.

Wil je de Digitale Methodes Biologie ontdekken? Surf dan voor meer informatie naar de website: www.digitalemethode.be/info .

Post Title - Change Me

Amai mijn oren
Image

Wat weten jongeren eigenlijk over gehoorverlies en tinnitus?
 
Minder dan 20% van de jongeren draagt gehoorbescherming tijdens het feesten.
 
TUUT, een educatief theaterstuk over tinnitus, geeft studenten op een laagdrempelige en plezierige manier inzicht in tinnitus/oorsuizen. Het theaterstuk benadrukt het belang van het dragen van gehoorbescherming en maakt jongeren bewust van de gevolgen van (langdurig) luisteren naar luide muziek.

Tijdens de nabespreking worden de soorten gehoorbescherming met hun voor- en nadelen besproken en krijgen studenten tips hoe ze veilig naar muziek kunnen luisteren.
 
U kan de voorstelling apart boeken of combineren met een aanvullende workshop. Een audiologe met tinnitus bundelt haar audiologische kennis, ervaring uit het hoorcentrum en haar eigen ervaring in het theaterstuk.

Meer informatie kan u terugvinden op de website www.gehoorentinnitus.be
 
Kelly Van Steenwegen

Post Title - Change Me

Anti Smoking Edukit 2
Image

Twee jaar geleden werd door Prof. Persoone een educatieve ANTI-SMOKING EDUKIT ontwikkeld waarmee met eenvoudige proefjes de schadelijke effecten worden aangetoond van de chemische stoffen die vrijkomen uit sigarettenpeuken, op de diertjes en plantjes die leven in bodem en water.

Recent werd door de professor een tweede ANTI-SMOKING EDUKIT ontworpen, waarmee met een eenvoudig proefje de “korte termijn” invloed van sigarettenrook op de mens wordt aangetoond. Dit gebeurt aan de hand van microscopische observaties van de trilhaartjes van een "trilhaardiertje”.

Die trilhaartjes hebben dezelfde structuur en beweging als de trilhaartjes van de trilhaarcellen in de menselijke ademhalingswegen, die een belangrijke rol spelen in de verwijdering van de stoffen en partikels in ingeademde lucht (waaronder dus ook sigarettenrook).

Het proefje toont zeer duidelijk aan dat sigarettenrook de normale werking van de trilhaartjes verstoort en uiteindelijk zelfs volledig stillegt.

Gedetailleerde informatie over het gebeuren en de twee kits kan je vinden op www.antismokingedukit.be .

Post Title - Change Me

De tel teruggevonden
Image

Ben je nog op zoek naar een origineel boek om jezelf gratis cadeau te doen? Dan kunnen we je ‘Cell Biology by the Numbers’ warm aanbevelen. Het boek is het werk van Ron Millo en Rob Phillips, twee wetenschappers verbonden aan Harvard en het Weizmann Instituut, wat wel iets betekent.

De formele structuur van het boek is georganiseerd volgens verschillende klassen van biologische getallen, gaande van 'de grootte van dingen' in hoofdstuk 1 (Hoe groot zijn virussen? Hoe groot is een celkern? Hoe groot is een chloroplast?…) tot de kwantitatieve regels van informatiebeheer in levende organismen in hoofdstuk 5 (Hoe groot is een genoom? Hoe groot is de genetische overeenkomst tussen twee willekeurige mensen? Hoe frequent treden mutaties op tijdens de genoomreplicatie? …) en alles daartussenin.

Elk van de 82 vragen in het boek kan worden gelezen als een op zichzelf staand antwoord op een kwantitatieve vraag over celbiologie door de getallen. Bij elke vraag wordt dieper ingegaan op het onderwerp waarover de vraag handelt. Zo wordt bij de vraag naar de grootte van een chloroplast niet alleen een bepaalde afmeting gegeven, maar ook een overzicht van de structuur van dit celorganel en een korte uiteenzetting over de functie. Er wordt daarnaast eveneens ingegaan op de endosymbionttheorie over het ontstaan van chloroplasten en op de overdracht van genetisch materiaal van het celorganel naar de celkern.

Voor elk cijfergegeven in het boek wordt via een BNID-nummer verwezen naar het specifiek artikel waarin men tot dit getal is gekomen.

Het boek telt 400 bladzijden en je kan het online doorbladeren op http://book.bionumbers.org of je kan via deze link een zeer degelijke kladversie van het boek downloaden (pdf).

Wil je een (betalende) gedrukte versie, dan kan dit via je boekhandel of het internet met volgende gegevens:

Cell Biology by the Numbers
Ron Millo & Rob Phillips
2015 Garland Science
ISBN 9780815345374

Post Title - Change Me

Online handboeken
Image

Het is niet evident om online gratis degelijke handboeken te vinden. Nog minder evident is het om aan open source materiaal te geraken, dat je bovendien voor onderwijsdoeleinden - mits bronvermelding - vrij mag gebruiken.

Dankzij openstax, een initiatief van RICE-University, worden ons enkele mogelijkheden aangereikt. Zo vinden we op hun website in de categorie ‘Science’ naast boeken over algemene biologie ook complete handboeken microbiologie en fysiologie.

Ook de collega’s met uren chemie of fysica worden niet op hun honger gelaten; zij kunnen er snuisteren bij ‘Chemistry’ of bij ‘Physics’.

Post Title - Change Me

Nieuwe lesmodule!
Image

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2, die eerder voor miljoenen jaren zaten weggestopt in de aardkorst, komen zo in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat.

De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder.

Via een aantal experimenten, opgesteld door de medewerkers van PlaneetZee en uitgewerkt in een complete lesmodule, maken de leerlingen kennis met oceaanverzuring. Deze experimenten staan los van elkaar.

MEER WETEN

Post Title - Change Me

Een oceaan vol plastic
Image

Zoals we in ons vorig berichtje (Oceaancirculatie) reeds aankondigden heeft PlaneetZee, de educatieve website van het Vlaams Instituut voor de Zee, enkele nieuwe lesmodules gelanceerd.

De laatste in de reeks is 'Een oceaan vol plastic'.

Plastic is een product dat niet weg te denken is uit ons leven. Via een aantal proeven maken leerlingen kennis met de eigenschappen van plastic en met de milieuproblemen hieraan gelinkt.

De verscheidenheid aan proeven (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde) maakt dit onderwerp uitermate geschikt om vakoverschrijdend te werken.

MEER WETEN

Post Title - Change Me

Oceaancirculatie
Image

PlaneetZee, de educatieve website van het Vlaams Instituut voor de Zee, ondergaat een vernieuwingsoperatie! Met gloednieuwe lespakketten worden een aantal actuele hot topics, zoals de link tussen klimaat en oceaan of plastic, aangekaart.
Werkbundels, achtergrondinformatie, videomateriaal en meer zijn een zegen voor de leerkracht.

Met 'Oceaancirculatie' lanceerden ze een nieuwe lesmodule. Dat deze immense bewegende watermassa’s ons klimaat beïnvloeden is voor leerlingen niet altijd duidelijk. Door te experimenteren met de dichtheid en temperatuur van water bouwen leerlingen zelf inzicht op in de wereldwijde, thermohaliene oceaancirculatie, én maken ze de link met de opwarming van het klimaat.

Wat zit erin voor jou?

  • Een overzicht van de bereikte leerplandoelstellingen
  • Uitgebreide achtergrondinformatie over het thema
  • Een werkbundel voor de leerlingen
  • Ondersteunend videomateriaal

Stroom snel door naar de website!

Post Title - Change Me

Eindelijk beschikbaar!
Image

De volledig vernieuwde versie van het boek Microscopie als hobby is eindelijk beschikbaar: 212 bladzijden interessante informatie, volledig in kleur, met veel illustraties én in kwalitatieve offsetdruk. Het boek is een publicatie van het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie (KAGM)

Klik HIER voor een afdruk van het voorblad en enkele binnenbladzijden.
 
Het boek is te koop voor 18 euro en er zijn twee mogelijkheden om het in uw bezit te krijgen:
 
1.  via verzending met een totaalprijs, inclusief verpakking en verzending van 25 euro binnen België, voor Nederland 32 euro
Bestelling via kagm@microscopie.be (met uw adresgegevens) en overschrijving van 25 euro op rekeningnummer
BE10 7350 0474 4904
van 
KAGM, per adres Sint-Franciscusberg 28, 3060 Bertem
Geef een seintje wanneer de betaling is gebeurd.
 
2.  via afhaling bij één van onderstaande adressen na telefonische afspraak en na betaling van 18 euro cash (gepast geld bij afhaling graag !), of overschrijving van 18 euro op rekeningnummer:
BE10 7350 0474 4904
van 
KAGM, per adres Sint-Franciscusberg 28, 3060 Bertem
Geef dan een seintje via mail wanneer de betaling is gebeurd én de vermelding waar u het boek afhaalt, en u ontvangt een mail die u kan tonen bij afhaling als betalingsbewijs.
 
Nederlanders kunnen het boek eventueel ook in Nederland ophalen en betalen (18 euro) bij onze zustervereniging NGVM na afspraak via: secretaris@ngvm.nl
 
De afhaaladressen in België:
 
Frank Van Campen, Albert Dickschenstraat 42, 2610 WILRIJK. Tel. 0487 52 40 46 
(vancampen.frank@gmail.com)
 
Dora De Cremer, Mosthoevendreef 3, 2970 SCHILDE. Tel. 0485 63 84 80
(doradecremer@telenet.be)
 
Joris Vermeylen, Leuvensesteenweg 398, 3070 KORTENBERG. Tel. 0479 42 70 06
(joris.vermeylen@telenet.be)
 
Jef Schoors, Sint-Franciscusberg 28, 3060 BERTEM. Tel 0497 400 739
(jefschoors@telenet.be)
 
Veel leesplezier !

Post Title - Change Me

Voor STEM-leerkrachten
Image

Brightlab is een initiatief van RVO-Society en richt zich tot STEM-leerkrachten.

Via stimulerend, krachtig en innoverend STEM-onderwijs wil men de jongeren klaarstomen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Brightlab geeft hoofdzakelijk navormingen voor leerkrachten. Daarnaast worden ook e-learning modules en verhuur van educatief materiaal aangeboden.

MEER INFO

Post Title - Change Me

Red de biodiversiteit!
Image

Biodiversiteit is een subtiel evenwicht tussen jou en al het leven op aarde.

Zonder biodiversiteit is er geen leven op aarde. De biodiversiteit gaat met rasse schreden achteruit, en dus ook de vruchten die we ervan plukken. De luchtkwaliteit gaat achteruit. Voedingsmiddelen worden schaarser en duurder. Nieuwe ziektes en epidemieën duiken op.

De voorbije 40 jaar verdween 60% van alle wilde dieren.

Als we niet dringend actie ondernemen voor biodiversiteit, gaan we allemaal de dieperik in.
HIER lees je wat jij kan doen.
De planeet dankt jou alvast van harte.

Spinnen spotten
Image

De gevolgen van het leven in een stad en de invloed van het gehalte fijnstof en luchtkwaliteit in het algemeen vormen een hot-topic in de recente media.
Niet alleen luchtdeeltjes kunnen bepalend zijn voor de gezondheid, ook warmte is een cruciale factor. Vooral voor dieren die voor hun lichaamstemperatuur afhankelijk zijn van de omgeving, is zich aanpassen van levensbelang. Een manier waarop dit kan is door hun kleur aan te passen.

Spinnen zijn dieren die niet alleen hun temperatuur kunnen regelen, maar veel soorten vertonen ook één van de meest intrigerende gedragingen: het bouwen van een web.
SPIN-CITY, een project van UGent, wil het gebruik van spinnen onderzoeken als natuurlijke barometer voor twee maatschappelijk relevante items: omgevingstemperatuur (via spinkleur) en de grootte van insectenpopulaties (via web).

Met een speciaal ontwikkelde SpinnenSpotter-app (Google Play / App Store) kan je foto’s maken van spinnen en hun webben of kan je specifieke observaties doorgeven. Dit levert ongeëvenaarde onderzoeksresultaten op over de effecten van urbanisatie op deze kenmerken..

MEER INFO

COVID-19 uitgelicht
Image

Op de website van SCIENTIAS vind je op een themapagina een bundeling van allerlei wetenswaardigheden over het SARS-CoV-2 virus.

Op een heldere en wetenschappelijk verantwoorde manier worden een hele reeks topics aangekaart, waardoor men een beter inzicht krijgt op de effecten van dit virus en de nefaste gevolgen voor onze samenleving.

BioInteractive
Image

Het HHMI (Howard Hughes Medical Institute) wil via zijn BioInteractive website biologieleerkrachten mogelijkheden aanreiken om hun leerlingen meer bij de behandelde onderwerpen te betrekken.

Dit kan via opdrachten, diverse activiteiten of via beeldmateriaal.

Dankzij een handige zoekmodule vind je in een mum van tijd het gezochte. De opdrachten zijn mooi uitgewerkt en bieden zeker een meerwaarde bij de studie van het betrokken onderwerp.

★★★★ Biologie
Image

De Nederlandse stercollectie biedt je een enorme hoeveelheid didactisch materiaal dat direct bruikbaar is in je lessen biologie.

Voor elke onderwijsvorm (vmbo, havo, vwo) en leerjaar kan je kiezen uit een reeks thema's. Zo heb je bv. het thema 'Voeding en spijsvertering' in het 6e jaar VWO. Van dit thema kan de vereiste voorkennis opgehaald worden, waarna twee topics behandeld worden: 'Wat is de oorzaak van overgewicht?' en 'Darmflora'.

Als afsluiting krijg je een reeks links naar oefenvragen over het behandelde item.

ZOOschool
Image

Op ZOOschool/Antwerpen en op ZOOschool/Planckendael vind je telkens op één plek alles wat je nodig hebt om je klasuitstap én je lessen perfect op elkaar te laten aansluiten. Gratis, eenvoudig en snel te downloaden.

Zo kan je er terecht voor

  • kant-en-klare lespakketten
  • dierenfilmpjes
  • toffe spelletjes, raadsels en knutselideeën
  • meer dan 100 dierenfiches
  • boeiende en rijkelijk geïllustreerde artikels over dieren
  • spannende speurtochten in de ZOO.

Meesterwerk
Image

Het Japanse 'Earth Life Science Institute' van het 'Tokyo Institute of Technology' heeft een magistrale documentaire geproduceerd, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van ons zonnestelsel, de wordingsgeschiedenis van de aarde en het ontstaan en de evolutie van het leven: "The Whole History of the Earth and Life".

De film start met de vorming van ons zonnestelsel en eindigt met het verdwijnen van de aarde binnen miljarden jaren. Een huzarenstukje van de realisatoren om gans dit gebeuren te visualiseren in iets meer dan 1 uur!

Bekijk HIER de film op YouTube.

Waar kan ik terecht?
Image

Ben je op zoek naar micropreparaten, een stel goede microscopen of naar Eriochroomzwart T?

Heb je eindelijk een budget gekregen voor de aankoop van een set voor datalogging of voor nieuw labomeubilair?

Waar vind je verduisteringsgordijnen voor je lokaal?

Via onze webpagina 'Firma's' vind je in een mum van tijd wat je zoekt. Alle opgegeven firma's hebben ruimschoots hun sporen verdiend en kunnen dadelijk inspelen op je vragen.

Biologiepractica
Image

Om je een handje toe te steken (daar zijn we nu eenmaal voor) bij het zoeken naar een geschikt practicum om wat extra leven in je les te brengen, hebben we een nieuwe webpagina ingelast.

Op de pagina 'Practica' bij het menu-item 'Links' presenteren we je een reeks verwijzingen naar websites en documenten, die je moeten helpen bij je keuze.

Wetenschap & ZOO
Image

Wetenschappelijk onderzoek zit in het DNA van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. Wetenschap die beoefend en toegepast wordt in die dierentuinen, maar ook in hun onderzoeksstations in het buitenland, in hun labo, maar bovenal in hun zoölogisch onderzoekscentrum, het 'Centre for Research and Conservation' (CRC).

Surf naar ZOOscience.be voor tal van boeiende verhalen van hun wetenschappers om je lessen extra aantrekkelijk te maken.

Boeken gratis downloaden
Image

Op de website van Science Books Online kan je honderden biologieboeken gratis downloaden of via het scherm raadplegen.

Het aanbod is zo gevarieerd als het groot is: je vindt er zowel boeken over het skelet van zoogdieren, gepubliceerd op het einde van de 19e eeuw, als werken over DNA-replicatie daterend van 2016.

BioLab voor iedereen
Image

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) zet elke woensdagnamiddag van 14 u tot 20 u haar labodeuren open voor iedereen (+ 13 jaar) met interesse in (bio)wetenschappen.

In het Open BioLab Brussels kun je een eigen project opstarten of deelnemen aan één van de lopende projecten. Het lab beschikt over hoogtechnologische toestellen en materiaal om allerlei experimenten uit te voeren.

MEER WETEN

Leer soorten herkennen
Image

Op de website van Natuurpunt vind je een reeks webpagina's die je helpen om diverse organismen te herkennen.

De organismen worden opgesplitst in grote groepen zoals vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vissen, ongewervelden, planten, zwammen, enz.

Van elke groep worden enkele vertegenwoordigers besproken (foto Natuurpunt).

Een vijf-sterren website
Image

Science & Plants for Schools is een webstek van The Sainsbury Laboratory van de Universiteit van Cambridge die leerkrachten en studenten een waaier aan middelen biedt, waarmee een beter inzicht in de plantenbiologie kan verworven worden.

Dit gaat van volledig uitgewerkte lessen en practica tot nieuwe inzichten en theorieën in de diverse subdisciplines. Alles is helder uitgelegd en van hoog wetenschappelijk niveau.

Ook mooi meegenomen zijn de kwalitatief hoogstaande posters, schema's en illustraties.

GGO's aan herziening toe
Image

In een publicatie van de KVAB breken enkele wetenschappers, waaronder Prof. Godelieve Gheysens (UGent), een lans voor een grondige herziening van onze opvattingen t.o.v. genetisch gemodificeerde organismen.

Zij zijn erin geslaagd de complexe materie op een begrijpbare manier uit te leggen en we kunnen je de lectuur van deze brochure dan ook ten zeerste aanbevelen.

Download hier gratis de brochure

Wetenschappelijke illustraties
Image

Enkele mooie wetenschappelijke illustraties kan je downloaden van een website van het NIH. Mits bronvermelding mag je ze vrij gebruiken voor onderwijsdoeleinden.

Op https://smart.servier.com vind je meer dan drieduizend (!) wetenschappelijke illustraties, mooi gerubriceerd en vrij te downloaden. Gebruik van de illustraties valt onder een CC BY 3.0 licentie, wat inhoudt dat je ze naar eigen goeddunken mag gebruiken en bewerken mits bronvermelding.

Hoe je voorbereiden op de IBO?
Image

Matyra Pryluté is een Litouwse, die een paar jaar terug heeft deelgenomen aan de Internationale Biologieolympiade.

Steunend op de opgedane ervaringen heeft ze een blog gestart met de bedoeling leerlingen te helpen bij de voorbereiding op deze competitie.

Op haar website vind je allerhande theoretische en praktische informatie, bruikbaar op een IBO.

—> Meer informatie

Pop-up museum
Image

PlantNet is een gratis applicatie (voor iOS of Android) die reeds sinds 2016 bestaat. De app steunt op een automatisch identificatiesysteem voor planten, gebaseerd op foto's, en dit door vergelijking met een botanische fotodatabank.

Het volstaat met je smartphone een foto te maken van een bloem of een blad van de plant en na een druk op de knop krijg je een aantal mogelijkheden, waartussen je (meestal) zeer snel jouw exemplaar herkent.

Via de website kan je ook door het invoeren van een afbeelding met een computer of tablet de plant determineren.

Online flora
Image

Ben je op zoek naar een alternatief voor de determinatie van een plant m.b.v. een klassieke gedrukte flora, dan kan je dit moeiteloos met de online Flora van Nederland, die toelaat op een eenvoudige manier meer dan 500 planten op naam te brengen.

Dat het gros van de beschreven planten ook in België voorkomt is natuurlijk mooi meegenomen!

Anatomie en fysiologie van de mens
Image

Een uitgebreide reeks mogelijkheden om het menselijk lichaam te verkennen vind je op de Amerikaanse website Inner Body. Alles is zeer verzorgd en met een mooie lay out.

De leerlingen zullen het interactief karakter van de website zeker op prijs stellen.

Meer vlinders in je (school)tuin
Image

Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Met slechts een paar ingrepen kan je het aantal vlinders in je (school)tuin al aanzienlijk vergroten.

Op de website van Natuurpunt vind je niet alleen meer tips, maar je kan er ook een gratis e-book downloaden om van je tuin een vlinderparadijs te maken.

Online lesmateriaal om "U" tegen te zeggen
Image

De uitgever van het gerenommeerde tijdschrift 'nature' heeft een aparte website 'Scitable', waarop hij leraars gratis studiemateriaal aanbiedt. De kwaliteit van het aangebodene correspondeert met de kwaliteit van het tijdschrift en verdien alle lof voor de duidelijke uitleg en de talrijke verhelderende illustraties en schema's. Kortom een goudmijn voor collega's van de derde graad en het hoger onderwijs.

Overtuig jezelf!

Artikels downloaden
Image

Op onze downloadpagina vind je een overzicht van alle documenten, die sinds 1978 in onze Jaarboeken werden gepubliceerd. Via een gesofisticeerde zoekmachine kan je zoeken op een trefwoord in de titel, op de auteursnaam of op het jaar van publicatie. Heb je gevonden wat je zocht, en is het artikel gepubliceerd NA 2007, dan kan je het ook direct bekijken.

1 / 1
Wettelijke info VOB-vzw
M.Z.: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ondernemersnr.: 0418.017.045
RPR - Nederlandstalige Ondernemersrechtbank Brussel.


Website: © VOB-vzw / Ontwerp: Victor Rasquin