Stacks Image 45168

Vereniging voor het onderwijs in de biologie,
de milieuleer en
de gezondheidseducatie - vzw

Add Background Images Here
Stacks Image 45176
Stacks Image 45391
Stacks Image 45297
Stacks Image 45178
Stacks Image 45303
Stacks Image 45299

23ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen

Stacks Image 46144
Na een – omwille van de coronapandemie – online congres met beperkt aanbod aan workshops, kondigen we met veel plezier het 26ste Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen aan. Deze live-editie gaat door aan de UGent, campus Ledeganck, Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35, 9000 Gent op zaterdag 12 februari 2022.

We bieden u naar goede gewoonte een aantal workshops met (nieuwe) ideeën en inzichten waarin u hopelijk heel wat (didactische) inspiratie vindt, direct in de klas toepasbaar. De workshops komen uit de vakgebieden fysische aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica maar kunnen ook geïntegreerd of vakoverstijgend zijn. U kan eveneens een kijkje nemen op de didactische beurs. Deelnemen kost 60 euro.

Vanaf 1 december zal het programma beschikbaar zijn op www.congreswetenschappen.be. De inschrijvingen, uitsluitend elektronisch via dezelfde website, openen op 5 december. Op 24 januari worden de inschrijvingen afgesloten. Leden van VOB, VeLeWe en VLA hebben tot en met 15 december voorrang bij de keuze van de workshops.

Dit congres wordt georganiseerd door VOB-vzw, VeLeWe-vzw en VLA-vzw. Het wordt mede ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met het departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Marleen Van Strydonck, congrescoördinator
scientias.nl
Nederlandstalige website met selectie van wetenschappelijke nieuwsfeiten. De artikels lezen vlot en zijn zelfs voor leken goed verstaanbaar.
ScienceDaily
Engelstalige website met wetenschappelijk nieuws, heet van de naald.
EurekAlert!
Amerikaanse website met een zeer uitgebreide en degelijke newsfeed. Hier ingesteld voor 'biologie'.
Stacks Image 44425
Stacks Image 44428
Sinds de stichting van onze vereniging hebben wij jouw privacy strikt gerespecteerd.

In overeenstemming met de
Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG, vaak beter gekend met de Engelse afkorting GDPR) hebben we nu op deze website duidelijk verwoord hoe we dit doen.

Gebruik van een website houdt steeds een aantal afspraken in; deze vind je terug onder de rubriek
'Gebruiksvoorwaarden website'.

Elke website gebruikt een reeks scripts, waaronder vaak cookies, die een optimaal gebruik van de website mogelijk maken. Hierover meer uitleg in onze
'Cookies info'.

Tenslotte vind je in onze
'Privacyverklaring' de manier waarop we jouw gegevens verwerken en beschermen.
Stacks Image 45294

Post Title - Change Me

Nieuw overlegplatform
Image

Leerkrachten wiskunde, wetenschappen, informatica, fysica, biologie en chemie alsook TA's en TAC's richten het 'Overlegplatform STEM-LEERKRACHTEN' op

De verschillende verenigingen van deze leerkrachten sloegen de handen in elkaar met enkele populaire online communities en richtten samen het Platform STEM-leraren op.

De nieuwe eindtermen leggen hen – tot hun vreugde – op de onderlinge samenhang van hun vakken te onderwijzen. Dat vraagt om nieuwe methodieken en manieren van lesgeven. Vakoverschrijdend samenwerken is voortaan essentieel.

Leerkrachten geven aan dat het onduidelijk is hoe de nieuwe aanpak het best kan gebeuren. Onze leerkrachten zijn immers opgeleid voor één of twee vakken en nog niet voor de samenhang ervan. Ze moeten daarom de kans krijgen zich snel en grondig bij te scholen en de samenhang tussen de STEM-disciplines beter naar onze leerlingen te kunnen overbrengen.

Het Overlegplatform STEM-leerkrachten wil alvast het voortouw nemen in het slaan van bruggen tussen de verschillende STEM-disciplines en wil het professionaliseren van STEM-leerkrachten hoog op de agenda zetten.

MEER INFO

Post 1 / 55 Volgend bericht >
Wettelijke info VOB-vzw
M.Z.: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ondernemersnr.: 0418.017.045
RPR - Nederlandstalige Ondernemersrechtbank Brussel.