Stacks Image 45168

Vereniging voor het onderwijs in de biologie,
de milieuleer en
de gezondheidseducatie - vzw

Add Background Images Here
Stacks Image 45176
Stacks Image 45391
Stacks Image 45297
Stacks Image 45178
Stacks Image 45303
Stacks Image 45299
scientias.nl
Nederlandstalige website met selectie van wetenschappelijke nieuwsfeiten. De artikels lezen vlot en zijn zelfs voor leken goed verstaanbaar.
ScienceDaily
Engelstalige website met wetenschappelijk nieuws, heet van de naald.
EurekAlert!
Amerikaanse website met een zeer uitgebreide en degelijke newsfeed. Hier ingesteld voor 'biologie'.
Stacks Image 44425
Stacks Image 44428
Sinds de stichting van onze vereniging hebben wij jouw privacy strikt gerespecteerd.

In overeenstemming met de
Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG, vaak beter gekend met de Engelse afkorting GDPR) hebben we nu op deze website duidelijk verwoord hoe we dit doen.

Gebruik van een website houdt steeds een aantal afspraken in; deze vind je terug onder de rubriek
'Gebruiksvoorwaarden website'.

Elke website gebruikt een reeks scripts, waaronder vaak cookies, die een optimaal gebruik van de website mogelijk maken. Hierover meer uitleg in onze
'Cookies info'.

Tenslotte vind je in onze
'Privacyverklaring' de manier waarop we jouw gegevens verwerken en beschermen.
Stacks Image 45294

Post Title - Change Me

Oceaancirculatie
Image

PlaneetZee, de educatieve website van het Vlaams Instituut voor de Zee, ondergaat een vernieuwingsoperatie! Met gloednieuwe lespakketten worden een aantal actuele hot topics, zoals de link tussen klimaat en oceaan of plastic, aangekaart.
Werkbundels, achtergrondinformatie, videomateriaal en meer zijn een zegen voor de leerkracht.

Met 'Oceaancirculatie' lanceerden ze een nieuwe lesmodule. Dat deze immense bewegende watermassa’s ons klimaat beïnvloeden is voor leerlingen niet altijd duidelijk. Door te experimenteren met de dichtheid en temperatuur van water bouwen leerlingen zelf inzicht op in de wereldwijde, thermohaliene oceaancirculatie, én maken ze de link met de opwarming van het klimaat.

Wat zit erin voor jou?

  • Een overzicht van de bereikte leerplandoelstellingen
  • Uitgebreide achtergrondinformatie over het thema
  • Een werkbundel voor de leerlingen
  • Ondersteunend videomateriaal

Stroom snel door naar de website!

Post 1 / 55 Volgend bericht >
Wettelijke info VOB-vzw
M.Z.: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ondernemersnr.: 0418.017.045
RPR - Nederlandstalige Ondernemersrechtbank Brussel