Stacks Image 45168

Vereniging voor het onderwijs in de biologie,
de milieuleer en
de gezondheidseducatie - vzw

Add Background Images Here
Stacks Image 45176
Stacks Image 45391
Stacks Image 45297
Stacks Image 45178
Stacks Image 45303
Stacks Image 45299
scientias.nl
Nederlandstalige website met selectie van wetenschappelijke nieuwsfeiten. De artikels lezen vlot en zijn zelfs voor leken goed verstaanbaar.
ScienceDaily
Engelstalige website met wetenschappelijk nieuws, heet van de naald.
EurekAlert!
Amerikaanse website met een zeer uitgebreide en degelijke newsfeed. Hier ingesteld voor 'biologie'.
Stacks Image 44425
Stacks Image 44428
Sinds de stichting van onze vereniging hebben wij jouw privacy strikt gerespecteerd.

In overeenstemming met de
Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG, vaak beter gekend met de Engelse afkorting GDPR) hebben we nu op deze website duidelijk verwoord hoe we dit doen.

Gebruik van een website houdt steeds een aantal afspraken in; deze vind je terug onder de rubriek
'Gebruiksvoorwaarden website'.

Elke website gebruikt een reeks scripts, waaronder vaak cookies, die een optimaal gebruik van de website mogelijk maken. Hierover meer uitleg in onze
'Cookies info'.

Tenslotte vind je in onze
'Privacyverklaring' de manier waarop we jouw gegevens verwerken en beschermen.
Stacks Image 45294

Post Title - Change Me

EUSO wordt EOES
Image

Sinds januari 2021 gaat de Europese wetenschapsolympiade door onder een andere benaming: EUSO (European Union Science Olympiad) wordt vervangen door EOES (European Olympiad of Experimental Science).

Alles heeft te maken met het feit dat de stichter en president van de EUSO, zonder raadpleging van de deelnemende landen, een patent heeft genomen op de benaming EUSO en de organisatie heeft ondergebracht in een Ierse bvba met hemzelf als voorzitter.

Door deze actie werd de EUSO in wezen de eigendom van één persoon, wat indruist tegen alle democratische spelregels. Vandaar dat de deelnemende landen beslist hebben een vzw op te richten, met als leden de lidstaten van de Europese Unie en voorgezeten door een democratisch verkozen bestuur.
Door het patent op de benaming 'EUSO' waren wij verplicht een andere benaming te kiezen en uiteindelijk is het EOES geworden.

Inhoudelijk verandert er niets aan het systeem en onze doelstellingen blijven onveranderd. Ook voor de Vlaamse selectieprocedure blijft alles bij het oude (eerst meedoen aan de JON en indien goud of zilver deelnemen aan een finale selectie).

Neem alvast een kijkje op onze aangepaste website en op de nieuwe internationale website (waarvoor onze EOES-website model heeft gestaan en die eveneens als de Belgische website onderhouden wordt door de Belgische coördinator).

Post 1 / 52 Volgend bericht >
Wettelijke info VOB-vzw
M.Z.: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ondernemersnr.: 0418.017.045
RPR - Nederlandstalige Ondernemersrechtbank Brussel.