23e Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen

Stacks Image 2203
Het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen is al jarenlang een groot succes en een gevestigde waarde. De 23e editie gaat door op zaterdag 18 november 2017 aan de Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Elsene - ingang 13 (Gebouw Q, Mandela-zaal) op zaterdag 18 november 2017.

Omdat we merken dat er de laatste jaren heel wat nieuwe, jonge collega’s naar het congres komen, zetten we hieronder een aantal zaken in verband met de organisatie en planning van het congres op een rijtje:

- Het congres wordt georganiseerd door acht leden uit het bestuur van VOB, VeLeWe en VLA. Zij starten in maart/april met het zoeken naar interessante werkgroepen, boeiende sprekers. Zij doen hiervoor beroep op hun ‘connecties’ in de universitaire wereld, op de pedagogische begeleiding, op leerkrachten. Waar mogelijk wordt er ingespeeld op vragen uit vorige congresedities. Vanaf juni wordt de informatie van de werkgroepen verzameld en op de website geplaatst. Inschrijven gebeurt ook en enkel via de website. De inschrijvingen worden afgesloten op 17 oktober omdat het in elkaar puzzelen van de inschrijvingen: drie werkgroepen, maaltijd en beursbezoek per deelnemer, over de vijf beschikbare tijdslots niet zo eenvoudig is. Op de vooravond van het congres worden, met hulp van jobstudenten en vrijwilligers uit het bestuur van de lerarenvereniging, de congrestassen gevuld, de beurs opgebouwd en een deel extra bewegwijzering aangebracht. De bestuursleden doen al dit werk volledig onbezoldigd; gekoppeld aan de subsidie van de overheid zorgt dit ervoor dat de deelnameprijs laag kan gehouden worden.

- Het congres doet ‘de Ronde van Vlaanderen’: we zijn telkens twee jaar na elkaar te gast in een andere provincie. Dit jaar is het Brussels hoofdstedelijk gewest aan de beurt; in 2018 strijken we neer in Vlaams-Brabant (Leuven) en vervolgens komen Oost-Vlaanderen (Gent), Antwerpen, Limburg (Hasselt) en West-Vlaanderen (Kortrijk) aan bod.

- Het aantal deelnemers dat per keer een werkgroep kan volgen, wordt door de werkgroepleider (lesgever) bepaald. Zoals jullie weten is 20 à 25 een werkbaar aantal, wij stellen dit ook voor aan de werkgroepleiders. Maar soms wenst een werkgroepleider niet meer dan 12 of 15 deelnemers.

- We vragen aan alle werkgroepleiders en lezinggevers of ze het materiaal (cursus, werkbladen, PP-presentatie…) willen vrijgeven zodat het gepubliceerd kan worden in een jaarboek of op de websites van de respectieve lerarenverenigingen geplaatst. Sommige werkgroepleiders wensen echter hun materiaal niet vrij te geven.

- Omdat wij te gast zijn aan een universiteit, moeten wij ons ook houden aan de ‘huisregels’, vb. het gebruik van recycleerbaar <-> wegwerpmateriaal, bewegwijzering, parking…. We plaatsen waar mogelijk extra pijlen en borden, maar we gaan er toch van uit dat een leraar, leraar zijnde, zijn ‘plan’ kan trekken. Er is trouwens steeds iemand aanwezig aan de infobalie, waar je terecht kan met vragen.

Last but not least, een warme oproep aan alle leraren: heb je een leuk idee voor een practicum of een lessenreeks? Wees niet bescheiden, kom er mee naar buiten en deel je ideeën en materiaal met andere collega’s.

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator