23e Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen

Stacks Image 2203


Het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen is al jarenlang een groot succes en een gevestigde waarde. De 22ste editie gaat door aan de KULeuven op zaterdag 18 november 2017.

Wat kan je verwachten? Door vooraanstaande wetenschappers word je op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast krijg je de gelegenheid in werkgroepen kennis te maken met een flinke lading direct in de klas toepasbare ideeën en materialen. Deelname aan de dag kost 50 euro. Hierin is het lidgeld van VOB-vzw of van VeLeWe-vzw voor het volgend kalenderjaar begrepen!

Je vindt het programma op www.congreswetenschappen.be. Inschrijven kan uitsluitend elektronisch via die website en dit vanaf 5 september. We geven u hiermee iets meer tijd om met collega’s binnen de vakgroep vooraf te overleggen. Op 17 oktober worden de inschrijvingen afgesloten. Leden van VOB en van VeLeWe hebben, zoals steeds, tot en met 16 september voorrang.
Dit congres wordt georganiseerd door VeLeWe-vzw en VOB-vzw en wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met het departement Onderwijs.

Omdat we merken dat er de laatste jaren heel wat nieuwe, jonge collega’s naar het congres komen, zetten we hieronder een aantal zaken in verband met de organisatie en planning van het congres op een rijtje.
  • Het congres wordt georganiseerd door acht leden uit het bestuur van VOB en VeLeWe. Zij starten in maart/april met het zoeken naar interessante werkgroepen, boeiende sprekers. Zij doen hiervoor beroep op hun ‘connecties’ in de universitaire wereld, op de pedagogische begeleiding, op leerkrachten. Waar mogelijk wordt er ingespeeld op vragen uit vorige congresedities. Vanaf juni wordt de informatie van de werkgroepen verzameld en op de website geplaatst. De inschrijvingen gebeuren sinds 2011 eveneens via de website, wat een grote verbetering is. De inschrijvingen worden afgesloten op 17 oktober omdat het in elkaar puzzelen van de inschrijvingen: drie werkgroepen, maaltijd en beursbezoek per deelnemer, over de vijf beschikbare tijdslots niet zo eenvoudig is. Het congresboek wordt samengesteld en op de vooravond van het congres worden, met hulp van jobstudenten, de congrestassen gevuld. Deze bestuursleden doen al dit werk volledig onbezoldigd, hierdoor kan o.a. de deelnameprijs ook zo laag gehouden worden.
  • Het congres doet ‘de Ronde van Vlaanderen’: we zijn telkens twee jaar na elkaar te gast in een andere provincie. Dit jaar is Vlaams Brabant aan de beurt (KULeuven); in 2019 strijken we neer in Oost-Vlaanderen (Gent) en vervolgens komen Antwerpen, Limburg (Hasselt), West-Vlaanderen (Kortrijk) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bod.
  • Het aantal deelnemers dat per keer een werkgroep kan volgen, wordt door de werkgroepleider (lesgever) bepaald. Zoals jullie weten is 20 à 25 een werkbaar aantal, wij streven hier ook naar. Maar soms wenst een werkgroepleider niet meer dan 12 of 15 deelnemers.
  • We vragen aan alle werkgroepleiders en lezinggevers of ze het materiaal (cursus, werkbladen, PP-presentatie…) willen vrijgeven zodat het gepubliceerd kan worden in het jaarboek van VOB, of op de websites van VOB of VeLeWe geplaatst. Sommige werkgroepleiders wensen echter hun materiaal niet vrij te geven.
  • Omdat wij te gast zijn aan een universiteit, moeten wij ons ook houden aan de ‘huisregels’, vb. het gebruik van recycleerbaar wegwerpmateriaal, bewegwijzering, parking…. We plaatsen waar mogelijk extra pijlen en borden, maar we gaan er toch van uit dat een leraar, leraar zijnde, zijn ‘plan’ kan trekken. Er is trouwens steeds iemand aanwezig aan de infobalie, waar je terecht kan met vragen.

Last but not least, een warme oproep: heb je een leuk idee voor een practicum of een lessenreeks? Wees niet bescheiden, kom er mee naar buiten en deel je ideeën en materiaal met andere collega’s. Geef je op voor het congres in 2018.

Marleen Van Strydonck
Congrescoördinator