Evolutie volgens Dobzhansky

Stacks Image 197
“Niets in de biologie heeft zin, tenzij in het licht van de evolutie”

In het maartnummer van 1973 van het Amerikaanse tijdschrift voor biologieleerkrachten “The American Biology Teacher” verscheen van de hand van de Russisch-Amerikaanse geneticus Theodosius Dobzhansky (1900-1975) een artikel dat wereldbekend werd, met als titel “Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution”, te vertalen als “Niets in de biologie heeft zin, tenzij in het licht van de evolutie”.

Dit beroemde Engelse artikel kan gelezen worden op de webstek: http://www.phil.vt.edu/Burian/NothingInBiolChFina.pdf