Stacks Image 119

Ecologie

Ecologisch practicum: studie van een terrestrisch ecosysteem - met veel determinatietabellen, werkbladen e.d.

Veldwerk vegetatie en waterkwaliteit: Het veldwerk heeft als doel te onderzoeken wat het effect is van verschraling (= minder voedselrijk maken) van de bodem op de plantengroei en op de kwaliteit van het water in de sloten van het gebied.

www.climatechallenge.be: een educatieve website ontwikkeld door WWF, Studio Globo en VUB-Erasmus. Je vindt er allerlei lesmateriaal i.v.m. het klimaat.

Relaties in de natuur - algemene ecologie: tientallen schema's en illustraties bieden een mooi overzicht van deze tak van de biologie

Biodiversiteit: een website over de biodiversiteit in België (met talrijke infofiches)

Meet je ecologische voetafdruk: zeer overtuigend voor wie denkt niet op grote voet te leven!

Wateronderzoek voor Buitenbeentjes: een verfrissende en leuke aanpak. Succes gegarandeerd!

Wateronderzoek: werkbladen van het Natuurcentrum 'De Hoge Rielen', maar - mits enkele kleine aanpassingen - ook elders goed bruikbaar.

"Conservation Biology for All" van N.S. Sodhi (Harvard) en P.R. Ehrlich (Stanford) - Het volledig boek (358 blz.) kan je hier gratis downloaden

Ecology: verzameling van een hele reeks ecologische begrippen, met veel schema's en opdrachten. Een leuke site om nieuwe ideeën op te doen.