Stacks Image 100

Erfelijkheid

Nederlands

Alles over DNA: wel niet alles, maar toch zeer veel...

'The Gene Machine!' : Nederlandse vertaling - interactief - eenvoudige vrageni.v.m. menselijke erfelijkheid

Informatie over erfelijkheid : op deze Nederlandse website vind je buiten de basisbegrippen genetica ook de bespreking van een hele reeks erfelijke ziektes.

Mijlpalen in de genetica: een schat aan achtergrondinformatie, waarmee je je lessen genetica extra boeiend kan maken.

NRC site over gemodificeerd voedsel en gentherapie, met achtergrondinformatie over DNA en genen

Hugo de Vries : leven en werk van deze beroemde Nederlander.

Populatiegenetica : (website BioDoen)

Practicum genetische transformatie (pdf)

Syndroom van Down


Engels

Human Protein Reference Database. Deze database geeft van een massa menselijke eiwitten, de samenstelling aminozuur per aminozuur, het genlocus en de DNA-code van het desbetreffende gen.

Genetic Science Learning Center : over DNA en genetische afwijkingen, stamcellen en klonen, en ...

De site van de "Human Genome Organisation"

"DNA from the beginning". Goed en mooi verzorgde site met alle basiskennis over klassieke genetica (Mendel), moleculaire genetica, DNA en chromosomen.

Human biology: Uitgebreide site met veel voorbeelden van moleculair genetisch onderzoek bij mensen.

MendelWeb : klassieke genetica + oefeningen

Talrijke leuke illustraties en animaties i.v.m. genetica

Your genes - your health : is een multimediabron over genetische aandoeningen. Je krijgt er informatie over de oorzaken, symptomen, en behandelingswijzen van aandoeningen als het Fragile X syndrome, mucoviscidose, het Down syndroom, de ziekte van Tay Sachs enzovoort.