Stacks Image 100

Evolutie

Algemeen

www.evolutietheorie.be: website opgestart door de UGent in het kader van het Darwinjaar

Abiogenese en biologische evolutie: rijkelijk geïllustreerd overzicht; alle informatie die je nodig hebt voor je lessen evolutieleer (en nog veel meer!). Diverse hoofdstukken bieden je ook veel materiaal voor je lessen genetica… (pdf)

Een lessenreeks over de evolutie door de Universiteit van Berkeley - Californië (een 3-sterren site!)

OneZoom Tree of Life Explorer: interactive stamboom van de zoogdieren. Een frisse en leuke benadering van de fylogenese van deze diepgroep.

Talk Origins Archive: een wetenschappelijk antwoord op de Intelligent Design-theorie

The Whole History of the Earth and Life (2019 - video): prachtige documentaire, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van ons zonnestelsel, de wordingsgeschiedenis van de aarde, het ontstaan en de evolutie van het leven.

Van de mens

The Human Origins Program: deze prachtige site van het Smithsonian National Museum of Natural History geeft uitgebreide informatie over het onderwerp. Belangstellenden kunnen ook vragen stellen aan wetenschappers, verbonden aan het instituut.

Becoming Human: prachtige site. Je kan er een mooie video bekijken over onze evolutie. Volgt actuele evoluties op de voet.

Veel gestelde vragen i.v.m. de fylogenese van de mens: heeft vnl. tot doel de theorie van de creationisten te weerleggen. Geeft een mooi overzicht van de argumenten die pleiten voor de evolutiegedachte. 
 
Soorten hominiden: volledig overzicht van de diverse soorten hominiden - met talrijke illustraties

De menselijke evolutie: Biedt een overzicht van de verspreiding van de hominiden, een schema van de evolutie, de ontwikkeling van de hersenen, de evolutie van de werktuigen.

Great Transitions - The Origins of Humans: video van HHMI die een mooi beeld geeft van de ontwikkelingsgeschiedenis van de mens.