Stacks Image 100

Milieu

Basisbegrippen ecologie (pdf)

FELNET (Flanders Environmental Library Network ) is de virtuele milieubibliotheek van Vlaanderen, een samenwerkingsverband van de belangrijkste milieudocumentatiecentra in Vlaanderen. Op hun site zijn de documentatiecentra te raadplegen van Aminal, BBK, EMIS/VITO, IN, IBW, MiNa-Raad, Langzaam Verkeer, OVAM, PIME, Stichting Leefmilieu, SERV, VLM, VMME

http://sustainablefootprint.org/: een belangrijk aspect van de vakoverschrijdende eindtermen milieueducatie voor de derde graad is duurzaamheid. Wie op zoek is naar lesmateriaal daaromtrent, moet eens een kijkje nemen op deze webstek.

MOS: voor milieubewuste en duurzame scholen

Natuur- en milieueducatie: website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.