Stacks Image 118

PowerPoint presentaties & handouts

VLAAMS CONGRES LERAARS WETENSCHAPPEN

2014

Interdisciplinaire experimenten (met dank aan de EUSO)
Micro-algen

2015

Bioluminescentie - experimenten met zeevuurvliegjes
Ecologie: project plantenmeststoffen (wormenbak)

2016

Fluctuatietest (microbiologisch practicum)
Sterilisatie van media

2017

Diersporen (pdf)
Bacteriënpreparaten (doc)
Experimenteren met spierkracht (pdf)

Mendeliaanse erfelijkheid bij de Westvloamsche draak
Powerpointpresentatie
Kleurplaten draken (dockx)
Chromosomenkaart (xlsx).

Legorgs - natuurlijke selectie
Hoofddocument (docx)
Invultabellen (docx)
Powerpointpresentatie (pptx)
Morfogenetische regels (docx)

2018

Activerende en interactieve werkvormen (pdf)
Amper Slim (pdf)
Amper Slim (rolmodellen) (pdf)
Handleiding omvormen van formules in Excel (docx)
Koekjes en wetenschap (docx)
Koekjes en wetenschap (pdf)
LC-polymeren voor duurzame samenleving (pdf)
Omvormen van formules - solver (xlsx)
STUUR (STUdent onderzoeker als wetenschapsambassadeUR) (pdf)
Samenwerken in Google Drive, digitaal remediëringstraject en Solvers in MS-Excel (pdf)
Science & Engineering (pdf)
Standaardbericht Smartschool remediëringstraject (docx)


2019

Bijomimicry (pdf)
De link tussen wetenschap en engineering (pdf)
Denken, doen, dialoog in de STEM-klas (pdf)
Enkele hyperlinks (pdf)
Gebruik je Smartphone, Chromebook of … bij experimenten met Go Direct® sensoren van Vernier (pdf)
Gehoorhygiëne (pdf)
Gevoelige thema's in de wetenschapsles (pdf)
Klimaatverandering ontrafeld
Kritisch denken over wetenschap (pdf)
Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata (KIKS) (pdf)
Leerlingen 3e graad activeren tijdens de biologieles via alternatieve werkvormen (pdf)
LED-licht: het zonnetje in huis (pdf)
Moleculen aan oppervlakken: een intrigerende wereld (pdf)
Onderzoekend leren via een fietstocht in de (school)omgeving) (zip)
Pascal maakt zich druk! (pdf)


PORTAALSITES POWERPOINTS

Op deze sites vind je honderden presentaties, netjes geordend volgens onderwerp. Uiteraard zijn niet alle presentaties van dezelfde kwaliteit, maar er zit altijd wel iets bruikbaars tussen. De vervelende Google-adds moet je er natuurlijk bijnemen; dus wel goed opletten dat je op de juiste link klikt!

http://www.worldofteaching.com/biologypowerpoints.html
http://www.biologyjunction.com/pwpt_biology.htm