Stacks Image 100

Tijdschriften

"bionieuws" is een Nederlands tijdschrift dat om de twee weken biologisch nieuws publiceert. Artikels die ouder zijn dan drie maanden staan op internet.

MENS: objectieve en kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie voor een breed publiek. Elk dossier brengt één welbepaald actueel wetenschappelijk onderwerp, op een begrijpelijke en educatieve manier. Ook de mogelijke implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen op het sociale, culturele en economische leven komen aan bod. Hiermee stelt MENS zich ten doel wetenschapsvoorlichting een krachtige ondersteuning te bieden, en dit op een objectieve, wetenschappelijke en vulgariserende wijze.

De Levende Natuur: informeert over ontwikkelingen in onderzoek, beheer en beleid op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen. De artikels zijn vooral gebaseerd op eigen ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs.

New Scientist: de opvolger van Natuur, wetenschap en techniek

EOS-wetenschap: 5 magazines!