Overzicht van de gepubliceerde artikelsDe lijvige jaarboeken van de VOB - vzw bevatten een schat aan informatie, waarmee je de kwaliteit van je biologieonderwijs op peil kan houden.

Via onderstaand systeem is het een fluitje van een cent om een artikel terug te vinden in je uitgebreide collectie Jaarboeken (vanaf 1978). De zoekfunctie boven de tabel is zeer krachtig; je kan zoeken op naam van de auteur, op een trefwoord uit de titel, op jaargang enz. Ogenblikkelijk krijg je een overzicht van alle artikels die voldoen aan je zoekcriterium.

Artikels die gepubliceerd werden NA 2007 (de titels staan in het blauw in het overzicht) kan je probleemloos downloaden (pdf). Om ze te kunnen openen heb je meestal een wachtwoord nodig. Leden vinden dit terug op de laatste pagina van ons mededelingenblad 'BIO'.

Auteur(s)

Artikel

Jaarboek

-

Natuurexploraties: diverse technieken

1978

-

Schoolmuseum M. Thiery

1993

-

Cursusmateriaal gezondheid

1993

-

Thiery M. : het schoolmuseum -

1993

Adang O.

Chimpansees in de klas

1985

Adang O.

Beweging bij planten

1987

Adang O.

Biologie als steunvak in de afdeling L.O.

1991

Adang O.

Biologie via het PAV in het BSO van het V.O.

1994

Adang O.

Amyloplasten of voorraadzetmeel

1994

Adang O.

Cell(f)-defence

1995

Adang O.

Een bij voor jou en mij

1998

Adang O.

Biologie in het toelatingsexamen geneeskunde

1998

Adang O.

Gay Science: over evolutietheorie en homoseksualiteit

2010

Asperges M.

Groenten en fruit in het biologieonderwijs

1982

Asperges M.

Herderstasje : ontogenese van de kiem

1984

Asperges M.

Korstmossen als bio-indicatoren voor zware metalen

1985

Asperges M.

Uitscheiding bij de gewervelden

1986

Asperges M.

Korstmossen of lichenen

1988

Asperges M.

Knolletjesbacteriën

1990

Asperges M.

Gistingsproces : temperatuurinvloed op -

1990

Asperges M.

Gisten en gisting

1990

Asperges M.

Sint-Janskruid

1991

Asperges M.

Vlijtig Liesje

1991

Asperges M.

I.B.O.

1991

Asperges M.

I.B.O.:vakinhoud theoretische proeven

1992

Asperges M.

I.B.O.:tweede Vlaamse en internationale bio-olympiade

1992

Asperges M.

Biologische onderwerpen in Belgisch geld

1993

Asperges M.

I.B.O.: minimum basiskennis voor het practicum

1994

Asperges M.

Embryonale ontwikkeling

1995

Asperges M.

Bonnier achterna

1997

Asperges M.

Herbaria (het maken van alternatieve -)

1999

Asperges M.

Zwammen:paddenstoelen of schimmels?

2000

Asperges M.

Enkele eenvoudige microscopische waarnemingen rond klierharen en sommige klieren bij planten

2001

Asperges M.

Grootbloemige waterpest

2003

Asperges M.

Vijfentwintig jaar VOB

2003

Asperges M.

Vijftig jaar biologieleerkrachtenvereniging

2003

Asperges M.

Dissectie van een onbevrucht kippenei

2004

Asperges M.

De oorsprong van trisomie-21

2006

Asperges M.

Observatie van solitaire bijen

2008

Asperges M.

Microscopische waarneming van de fotosynthese

2010

Asperges M.

Observatieblad van metselbijen in de lente

2011

Asperges M.

Hout gebruikt als geriefhout

2014

Asperges M.

Voortplantingsorganen en ontwikkeling van een embryo bij planten

2015

Asperges M.

Honing- en stuifmeelonderzoek

2016

Asperges M. e.a.

Microscopie van korstmossen of lichenen

2006

Asperges M. e.a.

Stress bij planten na blootstelling aan cadmium

2008

Asperges M. e.a.

Dissectie en opsporen van infectieziekten bij de honingbij

2011

Asperges M. e.a.

Onderwijsmethoden en methodische werkvormen gebruikt voor lessen biologie en natuurwetenschappen

2012

Asperges M. e.a.

Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie en natuurwetenschappen

2012

Asperges M. e.a.

De wereld van de stempelpapillen en de vorming van de stuifmeelbuis

2012

Backeljau T.

DNA als merker voor het evolutieonderzoek

1995

Backeljau T. en Jordaens K.

Onherleidbare complexiteit

2009

Balzarini J.

AIDS-virus

1991

Bauwens C. e.a.

Pollen- en sporenonderzoek in turf

1992

Beeckman H.

Dendrochronologie: een ecologische discipline

2003

Bekaert G.

Didactische middelen bij het biologieonderwijs

1987

Bekaert G.

Ecologie midden de stad

1997

Bekaert G. en Van Mol M.

Zelfgemaakt didactisch materiaal

2010

Billen J.

Communicatie bij sociale insecten

1990

Boeve-De Pauw J. e.a.

Gentechnologie: een vakoverschrijdend wetenschapsproject

2008

Boeve-De Pauw J. e.a.

Milieuwaarden en duurzame ontwikkeling in de klas

2011

Boeve-De Pauw J. e.a.

Natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling

2015

Boucquez G.

Duinen tussen Oostende en Blankenberge

1983

Braeckman J.

Waarom we Darwin vieren

2009

Brat K.

Polarisatie

1986

Brat K.

Over plantenkleuren

2006

Brat K. e.a.

Zintuigfysiologie: proeven over -

1979

Bronders F.

Biologieonderwijs in België en het buitenland

1980

Bronders F.

Hulde aan E. Gevers

1980

Bronders F.

Hulde aan M. De Ridder

1980

Bronders F.

Fossielentocht door het Frasniaan

1981

Bronders F.

Michel Asperges op TBS

2002

Bronders F. e.a.

G.W.P. te Wallersheim : een verslag

1981

Burggraeve G.

Natuurreservaat Het Zwin

1996

Buts H.

Labdym

1997

Capiau L.

Voeding bij adolescenten

1987

Cassiman J.J.

DNA met uitwisbaar geheugen?

1992

Casteels V.

Zuivelproducten: proeven i.v.m. kwaliteit van -

1990

Casteels V.

Softwarepakketten biologie

1991

Casteels V.

Practicum genetische transformatie

2007

Casteels V.

Practicumsuggesties rond bloed

2014

Casteels V.

Labo rond bijen

2017

Casteels V. e.a.

Waterkwaliteit en macro-invertebraten

1990

Casteels V. e.a.

Uitscheidingsstelsel bij de mens: nieren

1991

Casteels V. e.a.

Mini-biotoop : Veenmos

1998

Cauberghs P. e.a.

Dissectie en opsporen van infectieziekten bij de honingbij

2011

Cauberghs R.

Licht en enkele biologische aspecten

1994

Cauberghs R.

Fotoreceptoren

2005

Cauberghs R.

Fotosynthese

2014

Cauberghs R.

Huidmondjes

2015

Clijmans L.

Zwammen: didactische uitwerking

1993

Coesèl

Flora van Heimans en Thijsse

1995

Cortleven A. en Asperges M.

Microscopie van korstmossen of lichenen

2006

Crabbé C.

Genetica: een struikelblok voor velen

1995

D'hondt L.

Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.

2000

Dalewyn

Belgian Earth Observation

2003

Damen V. e.a.

Beheersingsleren: samenstelling levende wezens

1982

De Beleyr J.P.

Observatieopdrachten bij een bezoek aan de ZOO

1994

De Beule R.

Allergie

1984

De Block A.

Hoe universeel is het universeel darwinisme?

2010

De Bock P. e.a.

Bryofyten: handleiding bij het verzamelen

1983

De Brandt T.

Ecologische studie van een zeeduin

1988

De Clercq M. e.a.

Bosecologie

1988

De Craen J.

Lespraktijk biologie

1985

De Facq F.

ECBTA

1992

De Facq F. e.a.

Wetenschappelijk werk L.S.O.-oefeningen

1983

De Facq F. e.a.

Wetenschappelijk werk L.S.O.-oefeningen

1984

De Facq F. e.a.

Ecologisch onderzoek in Wales

1984

De Facq F. e.a.

Kortsmossen: onderzoek naar de verspreiding van -

1985

De Facq F. e.a.

Ecologisch onderzoek van rotspoeltjes (St. Brides)

1985

De Facq F. e.a.

Fauna en flora: beschutte en onbeschutte kust

1985

De Facq F. e.a.

Veldwerk: enkele gedragsregels

1986

De Facq F. e.a.

Zoetwateronderzoek met lln. van de 1ste graad

1987

De Facq F. e.a.

Biologische excursie : suggesties i.v.m. -

1988

De Facq F. e.a.

Ongewervelde dieren in het bos

1988

De Facq F. e.a.

Bodem : bestanddelen en eigenschappen van de -

1988

De Keuster Veerle

Oefeningen op stamboomonderzoek en erfelijke afwijkingen bij de mens

2005

De Meuter F. e.a.

Weet wat je eet

2003

De Ridder M.

Hendrik Conscience-de onbekende

1985

De Ridder M.

Flora en fauna : wijziging in -

1986

De Ridder M.

Zwammen

1990

De Ridder M.

Hulde aan F. Bronders

1994

De Ridder M.

V.O.B. : korte geschiedenis

1994

De Schepper S.

Kleinschalige waterzuivering

2000

De Schrijver J. e.a.

Leren onderzoeken door te filosoferen

2013

De Schrijver J. e.a.

Nature of Science in het wetenschapsonderwijs

2015

De Smedt J.

Paley's iPod - Cognitieve belemmeringen voor een begrip van de evolutietheorie

2009

De Smedt M.

Regulatie via hormonen

2000

De Smet W.

Nomenclatuur in de toekomst

1992

De Winter F.

Wateronderzoek in het Wetterse

1989

De Winter F.

Heremietkreeften: experimenten met -

1993

De Wispelaere R.

Hulde aan F. De Facq

1996

Decambray R.

Didactische visie op een leerwandeling

1986

Decambray R.

Hulde aan P. Ingelaere

1996

Decambray R. e.a.

Suggesties voor het gebruik van MS Access voor de leraar wetenschappen

2004

Decambray R. en Quaghebuer A.

Bedorven of lekker?

2007

Decleir W.

Waarom creationisme en intelligent design niet thuishoren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

2009

Decleir W.

Reflexies van een bioloog over wetenschap en geloof

2012

De Clerck N.

Bio-elektriciteit

2017

Deconinck W.

Een lessenreeks over de fotosynthese en de ademhaling voor de 1ste en de 2de graad van het M.O.

2001

Deconinck W.

De wetenschappelijke methode voor het eerste jaar S.O.

2002

Deconinck W.

Het conflict tussen het onderwijs van de evolutie en het creationisme

2002

Deconinck W.

Begrippen en proposities (voorbeelden uit de biologie)

2003

Deconinck W.

De waterpest-trechterproef: een delicate demonstratie in het middelbaar onderwijs

2004

Deconinck W.

De begrippenkaart: een hulpmiddel bij het onderwijzen en leren van de biologie

2004

Deconinck W.

De leerstof plantkunde van de eerste graad voorgesteld met begrippenkaarten

2005

Deconinck W.

Eenvoudige handleiding voor de dissectie van een konijn in de eerste graad

2005

Deconinck W.

Enkele demonstraties i.v.m. het bloedvatenstelsel en het bloed

2006

Deconinck W.

De leerstof menskunde van de eerste graad voorgesteld met begrippenkaarten

2006

Deconinck W.

Een historische kijk op het onderzoek van de spijsvertering

2007

Deconinck W.

Enkele proefnemingen i.v.m. de ademhaling

2007

Deconinck W.

Enkele proefnemingen i.v.m. de spijsvertering

2007

Deconinck W.

De geologische tijdschaal voorgesteld in de biologieklas

2008

Deconinck W.

Begrippenkaarten over celdelingen

2008

Deconinck W.

Enkele onderzoekingen van urine in de biologieklas

2008

Deconinck W.

Charles Darwin en enkele Belgische onderzoekers

2009

Deconinck W.

Kroniek van Charles Darwin

2009

Deconinck W.

De namen van enkele organen van het menselijk lichaam door de eeuwen heen

2010

Deconinck W.

De verklaring van oude en nieuwe Nederlandse namen voor enkele organen van het menselijk lichaam

2011

Deconinck W.

De verklaring van Nederlandse plantennamen I

2011

Deconinck W.

Enkele basisbegrippen i.v.m. onderzoeksvaardigheden in de natuurwetenschappelijke vakken

2012

Deconinck W.

De verklaring van Nederlandse plantennamen II

2012

Deconinck W.

De verklaring van Nederlandse plantennamen III

2013

Deconinck W.

De verklaring van Nederlandse plantennamen IV

2013

Deconinck W.

Onderzoeksvaardigheden bij de studie van de fotosynthese

2013

Deconinck W.

De verklaring van Nederlandse plantennamen V

2014

Deconinck W.

De klaproos en de eerste wereldoorlog

2014

Deconinck W.

Tabellarisch overzicht van de eigenschappen van plantenweefsels

2015

Deconinck W.

Het vervoer van moleculen en ionen in organismen

2015

Deconinck W. e.a.

Vertering van zetmeel in het L.S.O.

1986

Deconinck W. en Dochy O.

Welke vogel is de mysterieuze blauwvoet?

2015

Decraemer W.

Biodiversiteit

1995

Degadt D

Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.

2000

Degadt D.

Graslanden: invloed van betreding

1983

Degadt D.

Milieuverontreiniging: experimenten

1996

Delbaere M.

Dolores Dubois: in memoriam

1992

Demeersseman M.A.

Microbiologie: aspecten van morfologie en kweek

2004

Denecker J.

Dynamische didactische modellen in kunststof

1996

Deronde L.

Algenflora van enkele Brabantse vijvers

1980

Deronde L.

Waterkwaliteit in het Zennebekken

1983

Desfossés F.

Zoetwateronderzoek met eenvoudige middelen

1982

Desfossés F.

Microscopie in praktijk

1985

Desfossés F.

Lichtbak : een veelzijdige lichtbak maken

1987

Desfossés F.

Geleedpotige diertjes : zelf micropreparaten maken

1988

Desfossés F.

Milieugids van de gemeente Edegem

1989

Desfossés F.

Het museum van de Antwerpse Zoo

1993

Desfossés F.

Chemisch onderzoek van een aardappel

1994

Desfossés F.

Practicum plantkunde

1994

Desfossés F.

Chemisch onderzoek van de aardappel

1994

Desfossés F.

Cellen en weefsels

1995

Desfossés F.

Veilig omgaan met chemicaliën

1996

Desfossés F.

Zuidwest Frankrijk

1998

Desfossés F.

Giftige stoffen in dierentuinen

2003

Desfossés F.

Dwarsgestreept spierweefsel onder de microscoop

2003

Desfossés F.

De Coelacanth

2008

Desfossés F.

Amazone-aquarium

2008

Desfossés F.

Info vernieuwde aquariumfilters

2011

Desfossés F.

Chemie in een aquarium

2011

Desfossés F.

Steekmuggen

2012

Desfossés F. e.a.

Hydrocultuur in praktijk

1990

Desmet R.

Enkele proeven waarmee kan worden ingespeeld op de actualiteit

2002

Devos C.

Eten in de Middeleeuwen

2016

Devos C.

Voeding na de Middeleeuwen

2017

Devos D.

Zonatiestudie van wiervegetatie (Zeebrugge)

1979

D'Hert D.

Onderzoek van je eigen oog

2017

Driesen M. e.a.

Fysiologieproeven

1987

Dumortier e.a.

Meten is weten (4): transpiratie bij planten

1993

Durnez P.

Bakkersgist en andere gisten

1996

Durnez P.

Energiewinning voor beginners

1997

Eens M. e.a.

Gedrag en communicatie I

2003

Eens M. e.a.

Gedrag en communicatie II

2004

Einhorn M.

Genetische ontsporingen

1998

Eyssen H.

Studie van de darmmicroflora

1981

Florizoone M.

G.W.P. vanuit de biologie

1981

Froyen E.

Hoe maak ik een natuureducatief reservaat op school?

2002

Gallin Els e.a.

Transpiratieproeven bij planten

1999

Garvin W. e.a.

Menselijke genetica (vraagstukken)

1997

Geldhof A. e.a.

Alcoholische gisting in praktijk

1991

Geuens e.a. J.

Gezicht : zintuigfuncties bij de mens

1982

Geuns J.

Biologie: belang van het vak in het S.O.

1978

Geysels A.R.

Observatieopdrachten bij een bezoek aan de Zoo

2007

Gijsbrechts I.

Europese eenmakingsgedachte in het bio-onderwijs

1996

Gorissen A.

Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.

2000

Guedens W. e.a.

Onderwijsmethoden en methodische werkvormen

2012

Guedens W. e.a.

Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie

2012

Guedens W. e.a.

Bier onder de loep

2013

Gysels H. e.a.

Biologieleraren: opleiding in Noordelijke E.G.

1984

Haevermaet M.R.

Werkbladen: Stedelijk Aquarium Oostende

1980

Hendrickx B./Thysen W./Leysen M.

Evolutie Legorgs

2016

Hendrickx R.

Experimenten met anthocyanen en flavonen

1989

Hendrickx R.

Cuticulaire recretie bij planten

1991

Hendrickx R.

Zwart slijk

1991

Hens L.

Mutagenese

1981

Hens L.

Mentale gezondheid en omgeving

1986

Hermy M. e.a.

Zaden en vruchten: verspreiding

1985

Hofkens L.

Zo naar de ZOO

2000

Hulpia R.

Studietoetsen biologie voor 2de obs.

1983

Huybrechts W.

Coccinellidae (J. Ketsprijs 1996)

1997

Inghelbrecht C.

Proeven met plantenhybriden

1984

Inghelbrecht C.

Gregor Mendel: Hieraciumbastaarden

1986

Inghelbrecht C.

Brieven van Gregor Mendel

1987

Inghelbrecht C.

Mendel: eerste twee publicaties

1988

Jordaens K. en Backeljau T.

Onherleidbare complexiteit

2009

K.B.I.N.

Classificeren: museumles

1993

KAGM

Zo heb je jarenlang plezier van je schoolmicroscopen

2005

Klieme E. e.a.

Ontwikkeling en evaluatie van de praktische en theoretische proeven voor de 9de IBO (Kiel 1998)

2001

Kuyle R.

G.W.P. te Jalhay: werkfiches

1983

Lefever H.

Biologische excursie in de Hoge Venen (verslag)

1985

Leucie D.

Duurzaam bewegen in de natuur

1998

Leus K..

Zin en onzin over kweekprogramma's in dierentuinen

2007

Longin J.

Vegetatieonderzoek op ecologische basis

1986

Longin J. e.a.

Hallerbos: vegetatieanalyse

1981

Maelfait J.P.

Bodemecologie: bruikbare technieken

1978

Mahieu E.

Herfstbladval bij de wilde wingerd

2013

Mallebrancke P.

Evolutie van de mens: zelfstandig werk

1979

Mallebrancke P.

Trilhaardieren: eenvoudig overzicht

1980

Mallebrancke P.

Ecologisch onderzoek van een vochtig milieu

1989

Mariën W.

In het spoor van Van Leeuwenhoek

1983

Mariën W.

Levensritmen

1984

Mariën W.

Agressie

1984

Mariën W.

Systematiek

1987

Mariën W.

Geografisch arboretum van Tervuren

1989

Martens K.

Het handicapprincipe - altruïsme en seksuele selectie

2009

Matton M.

Genetisch advies

1981

Meert R.

Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.

2000

Mertens J.

Altruïsme vanuit een evolutionair perspectief

2009

Meyers K.

Spieren en skelet - onderzoekend leren

2014

Meyers K. en Punie J.

Evolutie van de mens

2008

Meysman J.

Kweeknest voor mieren

1980

Moens J.

Ademhaling en gisting

1991

Moyson I.Y.

Ethologie

1982

Naessens J.

Natuurleerwandeling in het 1ste obs.

1979

Nelissen M.

Communicatie bij dieren

1980

Op de Beeck R. en Verbeeck G.

Wiskunde en biologie

2006

Ovaere A. e.a.

Natuur- en milieu-educatieve centra in Vlaanderen

1996

Palmans R.

Vegetatiebeschrijving

1979

Palmans R.

Flora van de Voerstreek

1979

Palmans R.

Studie van een bosvegetatie

1981

Palmans R.

Voedselpiramides

1983

Palmans R.

Biodiversiteit: theoretisch en praktisch

1995

Palmans R. e.a.

Ecologisch veldwerk in het middelbaar onderwijs

1982

Pensaert L. e.a.

Weet wat je eet

2003

Piesschaert F. e.a.

Biogeochemische cycli

1999

Pinxten R. e.a.

Gedrag en communicatie I

2003

Pinxten R. e.a.

Gedrag en communicatie II

2004

Pinxten R. en Eens M.

De evolutie van de gedragsbiologie

2013

Platteau W./Lahousse H./Van Doorsselaere J.

Micromaat: micro-organismen en maatschappij

2005

Potters G. En Horemans N.

Van microbiologie tot driesterrenmenu

2002

Punie J.

Menselijke evolutie: een snapshot anno 1998

1999

Punie J.

Evolutie van de mens

2001

Punie J.

Evolutie van de mens (aanvulling)

2002

Quaghebuer A.

Regulatie via hormonen

2000

Quaghebuer A. e.a.

Suggesties voor het gebruik van MS Access voor de leraar wetenschappen

2004

Raeymaekers G.

Bryologie : basisgegevens

1983

Rappé G.

Modewoord biodiversiteit

2000

Rasquin V.

Immunologie : enkele algemene aspecten

1984

Rasquin V.

G.W.P. in de Hoge Venen

1987

Rasquin V.

Energieomzettingen in de cel

1991

Rasquin V.

Enkele aspecten van biotechnologie

1995

Rasquin V.

Twee rijken? Drie rijken? Vijf rijken?

1998

Rasquin V.

Prikkelbare cellen

2000

Rasquin V.

Eenvoudige experimenten i.v.m. zintuigfysiologie

2001

Rasquin V.

Praktische studie van een terrestrisch ecosysteem

2004

Rasquin V.

Spijsvertering bij de mens

2007

Rasquin V.

Assimilatie (fotosynthese en chemosynthese) voor leerlingen

2008

Rasquin V.

Assimilatie + dissimilatie - toetsvragen

2008

Rasquin V.

Dissimilatie (celademhaling en gisting) voor leerlingen

2008

Rasquin V.

Dissimilatie (celademhaling en gisting) voor leerkrachten

2008

Rasquin V.

Assimilatie (Fotosynthese en chemosynthese) voor leerkrachten

2008

Rasquin V.

Assimilatie en dissimilatie - experimenten

2008

Rasquin V.

Abiogenese en biologische evolutie

2009

Rasquin V.

Plantkunde... voor echte en vermeende nitwits

2010

Rasquin V.

Ecologie (relaties in de natuur)

2011

Rasquin V.

Allemaal beestjes...zonder ruggengraat (ongewervelden)

2012

Rasquin V.

Biomoleculen

2014

Rasquin V.

Interdisciplinaire experimenten (met dank aan de EUSO)

2015

Rasquin V.

Begrippen en technieken bruikbaar in het labo biologie

2016

Rasquin V.

Microbiologie - Enkele eenvoudige experimenten

2017

Redant F.

Getijdenzones

1981

Reygel P.

Reproductie: vakdidactisch onderzoek

1993

Reygel P.

Schoolboeken: enquête

1996

Reygel P.

Reproductie : vakdidactisch onderzoek

1999

Reygel P.

De inoculatietechniek van Louis Willems

2008

Reygel P./Asperges M./Guedens W.

Onderwijsmethoden en methodische werkvormen gebruikt voor lessen biologie en natuurwetenschappen

2012

Reygel P./Asperges M./Guedens W.

Vakdidactiek: seminarie practica en demonstraties biologie en natuurwetenschappen

2012

Robbrecht E.

Modewoord biodiversiteit

2000

Robijns J.

Holle wegen in de omgeving van Tienen

1983

Robijns J.

De Ketsprijs

1991

Robijns J. e.a.

Ecologie van bosmieren op de heide

1989

Robijns J. e.a.

Holle wegen als studieobject tweede graad S.O.

1993

Roelandt A. en Smeyers E.

Experimenten microbiologie

2006

Roels P.

DNA in het gerechtelijk onderzoek (diadactisch model)

2000

Roels P.

Leven aan een zijden draadje

2007

Roels P.

De Tree of Life reconstrueren

2010

Roels P. e.a.

De Tree of Life in evolutie

2011

Ronde De Craene

Het gebruik van bloemontogenie in systematisch onderzoek

2001

Rooseleer G.

Educatief reservaat : vijvers - hooiland - houtwal

1996

Rooseleer G. e.a.

Meten is weten (3) : temperatuursensor

1992

Rooseleer G. e.a.

Weet wat je eet

2003

Rooseleer G. En Geldhof A.

Biomolecule

2002

Schockaert E.

Systematiek: moderne trends

1992

Schrevens F.

Darwin in de Antwerpse Zoo: een brons van Jef Lambeaux

2009

Sempels R.

Mininatuurresevaten op school

1995

Sempels R.

Doorbomen

2002

Snoeck H.

Vitaminen: onderzoeksprikkel

1982

Snoeck H.

Experimenten i.v.m. milieubezoedeling

1983

Snoeck H.

Eindterm 7

2001

Snoeck H.

Dissectie van de honingbij - blijvende preparaten

2001

Snoeck H.

Eindterm 7 (2)

2002

Stel J.H.

De oceaan anders bekeken

2013

Stevens W.J.

Oncologische immunologie

1992

Stevens W.J.

Allergie

1992

Stevens W.J.

AIDS

1992

Stevens W.J.

Ontsteking: algemene beginselen

1992

Stevens W.J.

Immuunsysteem : inleiding en structuur

1992

Straus B.

Planten en dieren in het schoolpark van het Sint-Gabriëlcollege

2004

Struyf K.

Otterproject in Planckendael

1988

Stryckers P.

Nieuwe spelling en Nederlandse plantennamen

1997

Tax H.

CITO-practicumtoetsen biologie

1992

Thevelein J.

Controle op de celcyclus bij eukaryoten

1993

Thierens H.

Biotechnologie

2000

Thierens M.

Natuurtuin Hof ter Saksen

1992

Thomas M.

Erfelijkheidsonderzoek - een casestudy

2002

Tijsebaert J.P.

Mogelijkheden van het internet in de lessen biologie

2002

Tijskens J.

Peer: groei van bloesem tot rijpheid

1978

Tijskens J.

Fossielen

1978

Tijskens J.

Mollusca: groelijnen op de schelp

1979

Torreele G.

Genetica en veeteelt

1979

Triest L.

Senegal: de vegetatie

1980

Triest L.

Lagarosiphon major in Nieuw-Zeeland en Europa

1982

U.G.

Weegschalen voor grote biomoleculen

1994

Uitdewilligen J.

Fotomicrografie en macrofotografie

1995

Van Bocxtaele R.

Zoo van Antwerpen: wetenschappelijk onderzoek

1988

Van Campen F.

Protozoa: cultuur/kleuring/prepareren

1990

Van Campen F.

Dwarsgestreept spierweefsel onder de microscoop

2003

Van Campen F.

Eenvoudige tijdelijke histologische prepraten maken

2004

Van Campen F.

Aaltjes en tracheeën

2006

Van Campen F.

De nier onder de microscoop

2007

Van Campen F.

Microscopie van bladeren

2013

Van Campen F. en Schoors J.

Correct gebruik en klein onderhoud van de microscoop

2015

Van Cotthem W.

TerraCottem - ecokit

1997

Van Damme E. e.a.

Natuurwetenschappen: een geïntegreerde cursus

1990

Van de Gucht D. e.a.

Waterecosysteem

1985

Van de Velden J.

GVO en de leraar biologie

1992

Van de Velden J.

Vakgroepen

1999

Van de Velden J.

Leren leren in de wetenschappen

2001

Van de Velden J.

Wat hebben mijn leerlingen in de lagere school geleerd?

2006

Van den Berghe K.

Bosexcursie met Bosbouwcentrum Groenendaal

1993

Van den Eijnde P.

ZOO (A'pen) : 150 jaar

1993

Van der Straeten E.

Zoogdierbescherming in België

1978

Van der Straeten E.

Zoogdieren : wederinvoering van -

1989

Van der Straeten E.

Rol van de dierentuin in de moderne maatschappij

1991

Van der Straeten E.

Zoogdierbescherming : nieuwe wetgeving

1995

Van der Veken P.

Naamgeving bij planten

1987

Van Driessen H.

K.B.I.N.: Fossiele gewervelden

1986

Van Driessen H.

Iguanodons van Bernissart

1986

Van Driessen H.

ECBA

1995

Van Driessen H.

Criteria voor een geslaagd examen

1996

Van Driessen H.

K.B.I.N. : wetenschapspopularisatie

1996

Van Driessen H. e.a.

K.B.I.N.: structuur wetensch. onderzoek

1986

Van Driessen H. e.a.

K.B.I.N.: educatieve diensverlening

1986

Van Dyck M.J.

Ademhalingsmechanismen bij dieren

1982

Van Gaver I.

Bodemonderzoek in de 1ste graad S.O.

2000

Van Gysel A.

Biotechnologie - vandaag en morgen

2000

Van Meerhaeghe E.

Natuurleerwandelingen in het bio-onderwijs

1979

Van Mol M. en Bekaert G.

Zelfgemaakt didactisch materiaal

2010

Van Petegem P. e.a.

Culturele verschillen in het milieuwereldbeeld van kinderen

2007

Van straalen N. M.

De boom van het leven in de eeuw van de biologie

2010

Van Straten L.

Gezondheid

1992

Van Strydonck D.

Dieren uit de getijdenzone: experimenten (2)

1987

Van Strydonck D.

Dieren uit de getijdenzone: experimenten (3)

1988

Van Strydonck M.

Het menselijk lichaam: een zwarte doos

1998

Van Strydonck M.

Biotechnologie ten dienste van het milieu

2000

Van Strydonck M.

NME - wat doen we ermee?

2006

Van Strydonck M. e.a.

Toepassing van een geïmmobiliseerd enzym

1997

Van Strydonck M. e.a.

Enzymkinetiek (meten is weten)

1999

Vandendries H.

Zilveren jubileum van de Internationale Biologieolympiade

2015

Vanderleyden J.

Genetische manipulatie : aureool van de biotechniek

1986

Vandorpe E.

Nierwerking

1980

Vanhauwaert E.

Actieve voedingsdriehoek en gezondheidspromotie

2013

Vanhooren G.

Waterverontreiniging : biologische aspecten

1986

Vanhove M.

EUCYS-project: een verslag

2003

Vanhuele P.

Braakballenonderzoek bij de kerkuil

1978

Verbeeck G. en Op de Beeck R.

Wiskunde en biologie

2006

Verbist R.

Genetica bij de kat (1)

1994

Verbist R.

Spreadsheet als oefeningengenerator

1995

Verbist R.

Genetica bij de kat (2)

1995

Verdonck M.

Afweer en immuniteit : didactische verwerking

1994

Verfaille N.

G.W.P.: hoe onze GWP groeide

1988

Verhaeghe L.

Meer dan gras!

2012

Verheyen E. e.a.

Dieren uit de getijdenzone: experimenten (1)

1986

Vermaercke M.

Milieu

1993

Vermeulen M.

Mossels en alikruiken: enkele proeven

1989

Verraes W.

Dinosauriërs: hypothesen over hun uitsterven

1992

Verschoore K.

Biodiversiteit: een verkennende studie van landslakken

2010

Verstraete F.

Gecombineerde temperatuur-/ licht-/vochtigheidsmeter

1978

Verstraete F.

Ecologisch veldwerk: verwerking van de gegevens

1994

Verstraete F. e.a.

Treignes

1981

Vervecken S.

Wij helpen onze vogels

1978

Volpe P.

Microscopie op school

1989

Volpe P.

Meten is weten 1

1989

Volpe P.

Computergebruik in de biologie

1992

Volpe P.

Meten is weten (5)

1994

Volpe P. e.a.

Meten is weten 2

1990

Volpe P. e.a.

Meten is weten (2) - enzymkinetiek

1991

Vrijdaghs A.

Plantensystematiek

2017

Weltens R.

Evolutie van het excretiestelsel bij ongewervelden

1991

Wouters K.

Biodiversiteit en extincties

1995

Wouters K.

Micro- en macro-evolutie

1995

Wouters K.

Aarde: tijd en leven (evolutie)

1997

Wouters P.

Beheersingsleren

1982

Wyndaele J.

Blaasbeheersing bij kinderen

1994