JAARBOEKEN

Stacks Image 56

Aanbevelingen aan de auteurs

Heb je ergens een tekst, werkbladen, toetsvragen, schema’s,... die bruikbaar zijn voor ons biologieonderwijs, stuur ze op in digitaal formaat (doc of rtf) naar de redactie:

Victor Rasquin
Gulden Vlieslaan 61/7
8000 Brugge

Je kan je tekst natuurlijk ook mailen naar de redactie
[email]

De uiterste datum voor het inzenden van de kopij is telkens 31 december. Het Jaarboek verschijnt gewoonlijk in de maand mei.
- Formaat: A4 / één kolom
- Lettertypes
• Titel: Arial - hoofdletters - vet - 16 pt.
• Ondertitel: Arial - gewone letters - vet - 14 pt.
• Hoofding alinea: Arial - gewone letters - vet - 12 pt.
• Tekst: Times New Roman - gewoon - 12 pt.
• Onderschriften bij afbeeldingen: Times New Roman - cursief - vet - 9 pt.
• Voetnoten: Times New Roman - cursief - 10 pt.
- Illustraties: op de juiste plaats in het digitaal document, resolutie minimaal 300 dpi
- Literatuurlijsten moeten uniform geschreven worden zoals in het hierna volgend voorbeeld:
Bossier M. e.a., 1975, Moderne Plantkunde. Uitgeverij Van In, 565 p.

Boekbesprekingen
Boeken, die ter bespreking worden voorgelegd, dienen opgestuurd te worden naar de redactie

Terugvinden en/of downloaden van een artikel
Wil je een bepaald artikel terugvinden in je (uitgebreide) collectie, of downloaden (vanaf Jaarboek 2008), dan kan je HIER terecht.