Publicaties

De vereniging publiceert 3x per jaar (januari, mei en september) een mededelingenblad en in de maand mei een lijvig Jaarboek.

Via onderstaande links kan je
- de inhoud van de laatste BIO-nummers raadplegen
- de inhoud van alle Jaarboeken terugvinden
- het Jaar terugvinden waarin een bepaald artikel werd gepubliceerd
- als lid alle artikels downloaden, die sinds 2008 werden gepubliceerd
- alle artikels terugvinden, die door een bepaalde auteur werden gepubliceerd.