Wie zijn de mensen achter V.O.B. - vzw?

De vereniging wordt bestuurd door (ere)leraars / docenten biologie en pedagogisch begeleiders, die zich hiervoor onbezoldigd inzetten.
Raad van bestuur
Stacks Image 136
Voorzitter + congrescoördinator
Marleen Van Strydonck
Te Boelaerlei 119 bus 1,
2140 Borgerhout
e-mail
Stacks Image 133
Secretaris
Nathalie Revis
Ketsstraat 62,
2140 Borgerhout
Tel. +32-(0)3 236 66 83

e-mail
Stacks Image 146
Ondervoorzitter
Ignace Nerinckx
Muizenhoekstraat 37,
2812 Mechelen
Tel. +32-(0)496 083 736
e-mail
Stacks Image 139
Penningmeester
In afwachting van de aanstelling van een nieuwe penningmeester wordt deze functie overgenomen door Vik Casteels
e-mail
Ledenadministratie
Stacks Image 2217
Diederik D'Hert
8630 Houtem
e-mail (voor vragen i.v.m. lidkaarten)
Voor adreswijzigingen dien je gebruik te maken van het speciale formulier
Webmaster
Stacks Image 1999
Victor Rasquin
Gulden-Vlieslaan 61/0501
8000 Brugge
e-mail
Redactie Jaarboek
Stacks Image 2243
Vik Casteels
Milsenstraat 41
2800 Mechelen
e-mail
Redactie BIO
Stacks Image 2250
Serge Piette
Mortelputstraat 26
9830 St.-Martens-Latem
e-mail
Andere bestuursleden
• Peter Cauwenberghs - Wilsele
• Pieter Gijbels - Leuven
• Patricia Sieuw - Oud-Heverlee
• Ines Tavernier - De Haan
• Hugo Vandendries - Bertem
Ereleden
• Michel Asperges - Ezemaal
• Walter Deconinck - Kortrijk
• Margaretha De Ridder - St. Jans-Molenbeek (†)
• Frans Desfossés - Edegem (†)
• Herman Snoeck - Antwerpen (†)
• Emiel Van Damme - Brugge (†)