Stacks Image 1904

Ik ben lid en wil mijn gegevens aanvullen en/of wijzigen of mijn lidmaatschap stopzettenHOE WORD IK LID?


Het lidgeld bedraagt
 • 16 euro voor leerkrachten
 • 11 euro voor biologiestudenten.
 • 21 euro voor buitenlandse leden
1. Je stort dit bedrag op rekeningnummer
BE34-0680 6665 5090
BIC : GK CC BEBB
van VOB - vzw,
p.a. E. Van Damme, Hoge Weg 234, 8200 Brugge.
Vermeld : nieuw lid + Mej./Mevr./Dhr. Voornaam Naam

2. Je vult online het aansluitingsformulier in.
Pas wanneer het lidgeld is gestort EN dit formulier is ontvangen zal de lidkaart opgestuurd worden.

Opgelet: word je lid NA 31 augustus, dan geldt je lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar. Je ontvangt je lidkaart pas tegen eind december!
IK HERNIEUW MIJN LIDMAATSCHAP

Het lidgeld bedraagt
 • 16 euro voor leerkrachten (zowel actieven als gepensioneerde leden)
 • 11 euro voor biologiestudenten.
 • 21 euro voor buitenlandse leden
1. Je stort dit bedrag op rekeningnummer
BE34-0680 6665 5090
BIC : GK CC BEBB
van VOB - vzw,
p.a. E. Van Damme, Hoge Weg 234, 8200 Brugge.
Vermeld : Lidnummer + hernieuwing lidmaatschap + Mej./Mevr./Dhr. Voornaam Naam

2. Voor eventuele aanvullingen en/of wijzigingen
gebruik je het speciale online formulier
VOOR JE LIDGELD ONTVANG JE ...

1. Een lidkaart waarmee je gratis toegang hebt tot
• de Antwerpse ZOO
• het domein Planckendael (Muizen/Mechelen)
• het Serpentarium in Blankenberge
• de Plantentuin te Meise
• het Arboretum van Kalmthout
• het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel)
• het Museum voor Centraal Afrika (Tervuren)
... en meerdere buitenlandse musea en dierentuinen.

Belangrijk!!
Deze gratis toegang geldt enkel voor
 • werkende leden' = leerkrachten die werkelijk natuurwetenschappen, biologie, milieuleer en/of gezondheidseducatie onderwijzen en waar deze vakken als dusdanig expliciet voorkomen in de lessenroosters van de instelling waaraan ze verbonden zijn
 • studenten van de lerarenopleiding met een major 'biologie' of universiteitsstudenten wetenschappen, die de richting biologie volgen
 • gepensioneerden, die gedurende hun laatste 5 dienstjaren lid waren van de vereniging.
Doordat in het verleden herhaaldelijk misbruiken werden vastgesteld, geef je bij inschrijving de vereniging toestemming de ingevulde gegevens op hun echtheid te controleren.

2. Het viermaandelijks* mededelingenblad BIO waarin
• activiteiten en studiedagen worden aangekondigd;
• nieuw materiaal en nieuwe experimenten beschreven worden;
• je zelf interessante tips i.v.m. het biologieonderwijs kan publiceren;
• je vragen kan stellen i.v.m. problemen die je hebt binnen ons vak
(*) BIO verschijnt in januari, mei en september.

3. Het
Jaarboek met wetenschappelijke en didactische artikels gericht op het biologieonderwijs in het secundair onderwijs (verschijnt begin mei).


Stacks Image 19
Stacks Image 22


WANNEER KRIJG IK MIJN LIDKAART?

 • Word je lid vóór 1 september, dan geldt je lidmaatschap voor het huidige kalenderjaar en je krijgt je lidkaart toegestuurd binnen de 30 dagen na inschrijving.
 • Vanaf 1 september geldt je lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar en je ontvangt je lidkaart eind december.

OPGELET

Indien je deelneemt aan het Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen, dan is je lidgeld voor VOB-vzw voor het volgend kalenderjaar reeds inbegrepen in je inschrijving (tenzij je bij de inschrijving geopteerd hebt voor een lidmaatschap van VeLeWe).