Stacks Image 1904

Lidmaatschap

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Welke voordelen biedt een lidmaatschap van VOB-vzw?

Als lid ontvang je ...

1. Driemaal per jaar (januari, mei en september) ons mededelingenblad 'BIO' waarin
 • activiteiten en studiedagen worden aangekondigd
 • nieuw materiaal en leuke experimenten beschreven worden
 • je zelf tips i.v.m. het biologieonderwijs kan publiceren
 • je vragen kan stellen I.v.m. ons vak

2. Een lijvig Jaarboek met wetenschappelijke en didactische artikels gericht op het biologieonderwijs in het secundair onderwijs (verschijnt begin mei).

3. Een lidkaart waarmee je gratis toegang hebt tot
 • de Antwerpse ZOO
 • het domein Planckendael (Muizen/Mechelen)
 • het Serpentarium in Blankenberge
 • de Plantentuin te Meise
 • het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel)
... en meerdere buitenlandse musea en dierentuinen.
Verder krijg je op vertoon van je lidkaart ook een fikse korting op de toegangsprijs tot het AfricaMuseum (Tervuren) en na een telefonische afspraak mag je ook gratis binnen in het Zwin om je lessen voor te bereiden.

Belangrijk!!

De gratis toegang verbonden aan de lidkaart geldt enkel voor
 • leerkrachten die werkelijk natuurwetenschappen, biologie, milieuleer en/of gezondheidseducatie onderwijzen en waar deze vakken als dusdanig expliciet voorkomen in de lessenroosters van de instelling waaraan ze verbonden zijn
 • studenten van de lerarenopleiding met een major 'biologie' of universiteitsstudenten wetenschappen, die de richting biologie volgen
 • gepensioneerden, die gedurende hun laatste 5 dienstjaren lid waren van de vereniging.

Leden die niet behoren tot één van voornoemde drie categorieën (de z.g. 'sympathisanten') ontvangen wel ons mededelingenblad en het Jaarboek, maar krijgen geen lidkaart en kunnen dus ook niet genieten van de voordelen die eraan verbonden zijn.

Doordat in het verleden herhaaldelijk misbruiken werden vastgesteld, geef je bij inschrijving de vereniging toestemming de ingevulde gegevens op hun echtheid te controleren.

Hoe word ik lid van de VOB-vzw?

Je kan maar ten volle genieten van alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap, wanneer je akkoord gaat met onze privacyregeling; om te controleren of je voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden en voor diverse communicatiedoeleinden moeten we nu eenmaal over een aantal persoonsgegevens beschikken.

Het lidgeld bedraagt
• 16 euro voor leerkrachten en sympathisanten
• 11 euro voor biologiestudenten.
• 21 euro voor buitenlandse leden

1. Je stort dit bedrag op rekeningnummer
BE34-0680 6665 5090
BIC : GK CC BEBB
van VOB - vzw,
p.a. E. Van Damme, Hoge Weg 234, 8200 Brugge.
Vermeld : nieuw lid + Mej./Mevr./Dhr. Voornaam Naam

2. Je vult online het aansluitingsformulier in.

Pas wanneer het lidgeld is gestort EN dit formulier is ontvangen zal de lidkaart opgestuurd worden.

OPGELET !

Indien je deelneemt aan het Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen is je lidgeld voor VOB-vzw voor het volgend kalenderjaar reeds inbegrepen in je inschrijving (tenzij je bij de inschrijving voor het congres geopteerd hebt voor een lidmaatschap van VeLeWe).

Wanneer krijg ik mijn lidkaart?

Word je lid vóór 1 september, dan geldt je lidmaatschap voor het huidig kalenderjaar en je krijgt je lidkaart toegestuurd binnen de 30 dagen na inschrijving.

Vanaf 1 september geldt je lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar en je ontvangt je lidkaart eind december.

OPGELET !

Indien je deelneemt aan het Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen is je lidgeld voor VOB-vzw voor het volgend kalenderjaar reeds inbegrepen in je inschrijving (tenzij je bij de inschrijving voor het congres geopteerd hebt voor een lidmaatschap van VeLeWe).

Indien we je lidgeld na 10 december ontvangen wordt je lidkaart pas eind januari verstuurd.

Ik wil mijn lidmaatschap hernieuwen


Bedankt voor het vertrouwen in onze vereniging!

Het lidgeld bedraag
 • 16 euro voor leerkrachten (zowel actieven als gepensioneerde leden) en sympathisanten
 • 11 euro voor biologiestudenten.
 • 21 euro voor buitenlandse leden

1. Je stort dit bedrag op rekeningnummer
BE34-0680 6665 5090
BIC : GK CC BEBB
van VOB - vzw,
p.a. E. Van Damme, Hoge Weg 234, 8200 Brugge.
Vermeld : Lidnummer + hernieuwing lidmaatschap + Mej./Mevr./Dhr. Voornaam Naam

2. Voor eventuele aanvullingen en/of wijzigingen gebruik je het speciale online formulier

Wil je onafgebroken genieten van de voordelen verbonden aan je lidkaart, dan dien je je lidmaatschap vóór 10 december te vernieuwen. Doe je dit later, dan wordt je nieuwe lidkaart pas eind januari verstuurd!

OPGELET !

Indien je deelneemt aan het Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen is je lidgeld voor VOB-vzw voor het volgend kalenderjaar reeds inbegrepen in je inschrijvingsgeld voor het congres (tenzij je bij de inschrijving geopteerd hebt voor een lidmaatschap van VeLeWe).